Reklamintäkter som finansierar journalistik

Mediestudier har givit Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) i uppdrag att särskilja hur reklaminvesteringarna i medier som producerar nyhetsjournalistik har utvecklats över tid. Tillsammans med IRM har vi tagit fram en lista över relevanta medier och IRM har beräknat reklaminvesteringarna för dessa sedan 2007. Investeringarna har under denna period sjunkit med en fjärdedel.

Resultatet av studien publiceras i ett kapitel i Mediestudiers årsbok 2014-2015.

Studien diskuterades på ett seminarium i Stockholm i november 2015 med bland andra tidningschefen för Promedias tidningar Thelma Kimsjö och medieekonomen Mart Uts.

Mediebilden av romer

Medieforskarna fil dr Ester Pollack och fil dr Anna Roosvall, Stockholms universitet, har föreslagit och fått beviljat anslag till ett forskningsprojekt om mediebilden av romer i svensk press.

Efter förstudier beslutades att begränsa studien till omkring 500 artiklar under en tjugoårsperiod i Aftonbladet och Dagens nyheter. De valdes ut genom sökning i Retrievers mediearkiv på ett antal sökord, bland annat ”romer” och, för historisk jämförelse, ”zigenare”.

Resultaten presenterades i skriften Mediebilden av romer, tillsammans med texter av bland andra Hans Caldaras och Adam Szoppe med deras erfarenheter av journalistik om och av romer.

Här kan du läsa om och och lyssna på ett seminarium i Stockholm kring boken där bland andra författaren och filmaren Lawen Mohtadi och huvudsekreteraren i Kommissionen mot antiziganism Heidi Pikkarainen deltog.

Var bor journalisterna

Mediestudier gav skribenten Kerstin Ekberg, som redan 2007 för dåvarande Sim(o) gjorde en liknande undersökning, och datajournalisterna Jens Finnäs och Leo Wallentin i uppdrag att undersöka var journalisterna bor. Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.

På webbplatsen journalisterna.mediestudier.se finns undersökningen presenterad med möjlighet att söka per kommun eller stadsdel.

Här kan du läsa om den skrift, Där bor journalisterna, som presenterar undersökningens resultat och ett antal texter som diskuterar frågan ur olika ståndpunkter.

Resultaten presenterades vid ett seminarium i Stockholm i juni 2015.

Här kan du lyssna på seminariet när undersökningen presenterades den 2 juni 2015.

 

 

Medieutvecklingen 1989-2014

Vi har givit fil dr Jonas Ohlsson, Göteborgs universitet, i uppdrag att sammanställa data över hur omsättningen för de olika delarna av mediebranschen har utvecklats sedan dagspressens höjdpunkt i slutet av 1980-talet fram till i dag.

Jonas Ohlsson är specialist på medieekonomi och gör här en sammanställning av befintliga siffror på ett nytt sätt.

Här kan du läsa om den skrift detta forskningsprojekt resulterade i.

Här kan du läsa om det seminarium som hölls utifrån Jonas Ohlssons resultat, med Mittmedias VD Thomas Pettersohn och Sara Öhrvall, konsult, fd chef för Research & Development på Bonnier. Där finns också ljudet att lyssna på.