Hedersmedlemmar i föreningen Institutet för mediestudier

Lars Ilshammar/ avd.chef för de fysiska samlingarna på KB
Lars Anell/ Ordförande Vetenskapsrådet, tidigare ambassadör
John Ahlmark
Erik Belfrage/ Consilio International
Christina Mattsson
Malou von Sivers/ TV4
Cecilia Stegö-Chilò/ Springtime
Kerstin Brunnberg/ Kulturrådet
Claes Eliasson/ Nasdaq
PM Nilsson/ Dagens Industri
Ami Lönnroth/ författare
Ingela Carlsson/ Holmen
Joachim Berner/ bl a ordf. Talentum och Mitt-i-tidningarna
Anders Jonsson/ Saco
Jesper Bengtsson/ chef tankesmedjan Tiden, chefred för tidskriften Tiden
Gustaf Brusewitz/ Google
Karin Linder/ Kungliga Biblioteket
Britta Lejon/ fackförbundet ST
Martin Jönsson/ SR
Petter Beckman/ Södra Sidan
Bitte Hammargren/ Frilansjournalist
Lena Victorin/ stud
Patrik Hadenius/ Språktidningen m fl
Daniel Sandström/Bonnier
Jeanette Gustafsdotter/ Tidningsutgivarna
Gunilla Lundén/ Statkraft
Ewa Swartz Grimaldi/ Nordstedts
Anders Ahlberg/ konsult
Gunnar Fredriksson/ fd. chefred. Aftonbladet
Birgitta Ney/ presshistoriker
Sigfrid Leijonhufvud/ Stockholms journalistseniorer
Björn Elmbrant/ journalist, författare
Mats Svegfors/ konsult