NYA FAKTA Hur bevakas din kommun? Fakta om landets alla kommuner – nu uppdaterade för 2018. http://kommundatabas.mediestudier.se

Medieexplosion – men journalistiken pressas

KÖP BOKHÄMTA PDF

Mediernas ekonomi - ett hot mot demokratin – Jonas Ohlsson, Lars Truedson

Mediemarknaden har förändrats totalt på ett kvartssekel. Institutet för Mediestudier visar i en unik sammanställning hur nyhetsmedierna utvecklas från en marknad delad mellan public service och dagspress till dagens mångfacetterade bild. Från en mediemarknad där journalistiken dominerade till en situation med fler medieslag, större utbud, mer konsumtion mätt i både tid och pengar. Men med mindre resurser till journalistik. Vad innebär denna fundamentala förändring för branschen, för samhället – för... Läs mer

Mediebilden av romer

KÖP BOKHÄMTA PDF

Anna Roosvall, Ester Pollack. Hans Caldaras. Thomas Hammarberg. Elitsa Ivanova. Adam Szoppe. Lars Truedson (red).

Efter många år i medieskugga har romer de senaste åren hamnat i fokus. Institutet för Mediestudier har låtit göra en studie som visar att journalistiken om romer ökat kraftigt de senaste åren i några stora tidningar – och dessutom tycks den ha blivit mindre stereotyp. Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men studien visar att de undersökta medierna förvisso tar upp brott och... Läs mer