NYA FAKTA Hur bevakas din kommun? Fakta om landets alla kommuner – nu uppdaterade för 2018. http://kommundatabas.mediestudier.se

Hur bevakas politiken i din kommun?

Här har du möjlighet att se hur det rapporteras om kommunpolitik i din kommun:

kommunbevakningen.mediestudier.se

SEMINARIUM Stockholm. 17 november 2015

Reklamintäkterna till journalistik faller – men hur mycket?

Ljusgården, Tidningsutgivarna

För första gången har en studie tittat på de reklamintäkter som går till medier som producerar nyhetsjournalistik och jämfört intäkterna med övriga reklammarknaden. Studien visar bland annat att det framförallt är under de sista åren som medier med nyhetsjournalistik halkat efter marknadens utveckling. Den 17 november i Ljusgården på Kungsgatan 62 håller Institutet för mediestudier tillsammans med TU/Tidningsutgivarna ett fördjupande seminarium om resultaten från IRMs studie. Kom, lyssna och diskutera... Läs mer

SEMINARIUM Volvo Car Showroom, Kungsträdgården, Stockholm. 2 december 2015

Klarar medierna av sitt uppdrag?

Institutet för Mediestudier presenterar sin årsbok 2014/2015

Institutet för Mediestudier presenterade sin årsbok 2014/2015 som beskriver läget för journalistiken och journalistikens förutsättningar i Sverige. Vi har i unika studier bland annat undersökt hur mycket de svenska kommunerna omskrivs över tid och hur mediernas innehåll förändrats. När våra medievanor digitaliseras skakar den tidigare så trygga finansieringen av journalistiken. De digitala medierna har gjort oss alla till publicister – men kan det ersätta den organiserade journalistiken? Klarar medierna idag... Läs mer

SEMINARIUM Pustegränd 1-3, Stockholm. 20 oktober 2015

Mediebilden av romer under förändring

Seminarium om mediernas bevakning av romer

Efter många år i medieskugga har romer de senaste åren hamnat i fokus. Institutet för Mediestudier har låtit göra en studie som visar att journalistiken om romer ökat kraftigt de senaste åren i några stora tidningar – och dessutom tycks den ha förändrats till innehållet. Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men studien visar att de undersökta medierna förvisso tar upp brott och... Läs mer

Studie om var journalisterna bor

Studien visar att journalisterna är extremt koncentrerade till Stockholm – men även utanför huvudstaden är fördelningen väldigt ojämn.
På den speciella webbplatsen journalisterna.mediestudier.se finns mer material. Där kan man bland annat se hur journalisterna bor i varje kommun i landet och i stadsdelarna i Stockholms stad.
Du kan också lyssna på seminariet som hölls den 2 juni.

http://journalisterna.mediestudier.se

Ny sajt är på gång!

Vi jobbar på en ny sajt - säg vad du tycker om utkastet på Facebook!

Medieexplosion – men journalistiken pressas

KÖP BOKHÄMTA PDF

Mediernas ekonomi - ett hot mot demokratin – Jonas Ohlsson, Lars Truedson

Mediemarknaden har förändrats totalt på ett kvartssekel. Institutet för Mediestudier visar i en unik sammanställning hur nyhetsmedierna utvecklas från en marknad delad mellan public service och dagspress till dagens mångfacetterade bild. Från en mediemarknad där journalistiken dominerade till en situation med fler medieslag, större utbud, mer konsumtion mätt i både tid och pengar. Men med mindre resurser till journalistik. Vad innebär denna fundamentala förändring för branschen, för samhället – för... Läs mer

Mediebilden av romer

KÖP BOKHÄMTA PDF

Anna Roosvall, Ester Pollack. Hans Caldaras. Thomas Hammarberg. Elitsa Ivanova. Adam Szoppe. Lars Truedson (red).

Efter många år i medieskugga har romer de senaste åren hamnat i fokus. Institutet för Mediestudier har låtit göra en studie som visar att journalistiken om romer ökat kraftigt de senaste åren i några stora tidningar – och dessutom tycks den ha blivit mindre stereotyp. Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men studien visar att de undersökta medierna förvisso tar upp brott och... Läs mer