Styrelser för föreningen och stiftelsen

Styrelse föreningen Institutet för mediestudier

Ordförande: Helena Stålnert
Kommunikationskonsult

Ledamot och vice ordf: Birgitta Stål
Kommunikationskonsult på Kreab Gavin Anderson

Ledamot: Andreas Widholm
Medieforskare, Södertörns Högskola

Ledamot: Helena Björck
Marknadschef på Fryshuset

Ledamot: Olle Lidbom
Kommunikationschef Norstedts

Ledamot: Ingela Wadbring
Föreståndare Nordicom, medieforskare

Ledamot: Pia Skagermark
Samhällschef Dagens Nyheter

Ledamot: Nina Andersson Brynja
Politisk sekreterare LO

Ledamot: Mårten Wikforss
Kommunikationsdirektör Volvo

Suppleant för Mårten Wikfors: Stefan Stern
Kommunikationschef Investor

Föreningens valberedning:
Torbjörn von Krogh, medieforskare (sammankallande)
Martin Jönsson, Sveriges Radio
Maria Edström, Göteborgs universitet
Styrelse Stiftelsen för Mediestudier
Ordförande:
Eva Nordmark, ordförande TCO
Ledamöter:
Karin Mattsson Weijber, konsult fd ordförande Riksidrottsförbundet
Stefan Stern, Vice VD och kommunikationschef Investor
Nina Andersson Brynja, politisk sekreterare LO
Mårten Wikforss, kommunikationsdirektör Volvo
Karin Linder, utredare Kungliga Biblioteket
Revisorer:
Johan Palm, auktoriserad revisor
Suppleant: Johan Bergström, revisor