Institutet för Mediestudier har som policy att data från forskning som vi finansierar ska vara fritt tillgängligt. Nedan ligger den data vi hittills tillgängliggjort.

Mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014

Mediestudiers innehållsanalys kodar innehållet i medier på fem svenska mediemarknader: Riks, Stockholm, Sundsvall, Karlstad och Västerås. Kodning har slutförts för 2007 och 2014. En SAV-fil kommer nedan göras fritt tillgänglig för forskare som önskar göra sina egna analyser av vår data. Sedvanliga krav på angivande av källa gäller.

Här kan du läsa mer om projektet: http://mediestudier.se/forskning/mediestudiers-innehallsstudie/

För närvarande finns tekniska problem med webbpubliceringen av SAV-filen. Den som önskar filen kan mejla lars@mediestudier.se så sänds den.

Här finns en utförlig metodbeskrivning för projektet.

Här finns kodschemat på svenska.

Full codesheet in English.

Här kan du läsa om vår skrift Journalistik i förändring, som i ett antal kapitel presenterar resultat från projektet.


Invandring och integration på ledarsidorna

Mittuniversitetet har genomfört en studie av debatten om invandring och integration på ledarsidorna i några stora svenska tidningar under perioden 2010–2015. De inkluderade tidningarna är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan.

Ansvariga för studien är professor Jesper Strömbäck (Göteborgs universitet), professor Jonas Hinnfors (Göteborgs universitet) och fil dr Niklas Bolin (Mittuniversitetet).

Undersökningen syftar till att både mäta hur mycket som skrivs om invandring och integration och på vilket sätt som det skrivs om det.

Resultaten är publicerade i skriften Migrationen i medierna.

Via länken nedan kan ni ta del av datamaterialet som insamlats för studien. Det går bra att använda detta, bara en hänvisning sker till att det är Institutet för mediestudiers material.

Invandring på ledarsidor kodinstruktioner och data