Till Institutet för Mediestudier har knutits ett vetenskapligt råd.

Forskarna i rådet ska bistå med synpunkter och kommentarer till det arbete och den forskning som Institutet för Mediestudier bedriver.

De forskare som ingår i det vetenskapliga rådet är:

Michael Karlsson, professor

Lars Nord, professor

Gunnar Nygren, professor

Jonas Ohlsson, fil dr, forskningsledare

Ester Pollack, docent

Jesper Strömbäck, professor

Ingela Wadbring, föreståndare för Nordicom

Lennart Weibull, professor