Pressmeddelande om Mediestudiers årsbok 2018

29 november, 2016 |

Fler kommuner har blivit vita fläckar utan redaktionell närvaro

Antalet svenska kommuner utan redaktionell närvaro har ökat från 32 till 35. Det är var åttonde kommun – och det går att se dessa kommuner som mediesveriges vita fläckar. Det framgår i Mediestudiers årsbok som i dag utkommer för fjärde gången. 

– Mediestudiers årsbok tar temperaturen på framförallt den lokala svenska journalistiken i en för medier extremt ekonomiskt pressad tid. När allt skakar är det viktigt att hålla koll på detaljerna för att minimera risker, säger Lasse Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier.

Mediestudiers årsbok presenterar även i år resultatet av en enkät till landets alla kommuner som visar på en kraftig oro för utvecklingen för den lokala rapporteringen. 

Några andra slutsatser i Mediestudiers årsbok 2018:

 

  • Ägarkoncentrationen har fortsatt under året när särskilt NTM-koncernen köpt tidningar och ETC-tidningar lagts ned inför en presstödsrevision. 
  • Det är stor skillnad på hur ofta medier bevakar kommuner – dagspress gör det mer frekvent, public service mer sällan. I storstadsområden bevakar gratistidningarna oftast.
  • Kommuner anser också att prenumererad lokalpress som försämrat bevakningen mest under året.
  • Raset för annonsintäkter fortsätter – i snitt har en halv miljard kronor om året försvunnit från journalistiken sedan 2008, totalt en minskning med över 40 procent.
  • Hälften av journalisterna bor i Stockholm – andelen har ökat senaste åren. 

I år har presentationen av Mediestudiers databas över landets lokala medier förnyats fullständigt. Det är nu möjligt att på en rad olika sätt sortera och studera medienärvaron i landets kommuner och hur redaktioner är spridda.  

Databasen finns här: 

http://kommundatabas.mediestudier.se 

Årsboken presenteras i sin helhet på ett seminarium idag med deltagande av bland andra kulturminister Alice Bah Kuhnke måndag  kl. 16.00 hos Norstedts förlag:

https://mediestudier.se/seminarier/sprider-sig-de-vita-flackarna/

(På grund av förhinder har tidigare utannonserade Anna Lindberg, NTM, ersatts av Carl-Johan Bergman, Mittmedia i seminariet.)

Mediestudiers årsbok kan laddas ner som PDF från:

https://mediestudier.se/publikationer/mediestudiers-arsbok/

För mer information kontakta:

Lars Truedson 

Föreståndare Institutet för mediestudier

070-632 04 06 

lars@mediestudier.se

Innehållsförteckning:

Lars Truedson

Tillståndet för nyhetsjournalistiken – en översikt

Gunnar Nygren och Nønne Schjærff Engelbrecht

Vita fläckar och medieskuggor – stora skillnader i kommunernas bevakning

Carina Tenor

Kommunerna om den lokala journalistiken 2018

Tobias Egge, Camilla Minnhagen
och Madeleine Thor

Reklamintäkterna till journalistik fortsätter sitt fall trots högkonjunktur. En studie av reklamintäkter hos svenska medier med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2017

Olle Lidbom

Journalistikens finansiering 2017–2018

Lars Truedson

Publiceringar om kommunpolitik ökar digitalt

Leo Wallentin och Katarina Lind

Där bor journalisterna 2018

Ulrika Andersson

Samhällsengagemang viktigt för att unga ska ta del av nyheter