Till minne: Sigfrid Leijonhufvud

11 maj, 2021 |

I begynnelsen fanns bara en stiftelse med en uppfordrande portalparagraf i sin stadga och en rimlig summa pengar från en vid krets av donatorer. Ansvaret för att skapa en organisation och ge form och inriktning för verksamheten lades i händerna på Sigfrid Leijonhufvud. I styrelsen visste vi att han hade den nödvändiga publicistiska kompetensen och ett starkt intresse för massmedias roll i ett demokratiskt samhälle. Men mer avgörande var hans personliga egenskaper. Sigfrid förenade ett säkert omdöme och en omutlig integritet med en aldrig sviktande optimism och en smittande intelligens. Han rekryterade goda skribenter för en rad viktiga rapporter och ledde med mild auktoritet våra seminarier. Han var alltför blygsam för att avslöja varför man alltid kände sig klokare efter ett samtal med honom.

Jag har varit en rätt trägen deltagare i SIMO:s arrangemang genom åren. Och visst – många av dem har varit mycket bra. Men ärligt talat så gick jag ofta därför att jag nästan säkert visste att jag skulle träffa Sigfrid

Lars Anell, fd ordförande i SIMO och hedersmedlem Institutet för mediestudier