Förord

En viktig uppgift för Institutet för Mediestudier är att granska hur journalisterna sköter sitt uppdrag. En annan uppgift är att följa upp förutsättningarna för journalistiken utifrån ett förändrat medielandskap.

Vi har under det här året bland annat givit ut den uppmärksammade Migrationen i medierna, med nya infallsvinklar i detta heta debattämne. Vi har också utkommit med boken Rätta på riktigt, om mediernas haltande förmåga att rätta fel och ge upprättelse. Den här boken, Mediestudiers årsbok, har fokus på hur mediemarknaden utvecklas och vad det betyder för journalistiken. I slutändan handlar det förstås om vad förändringarna betyder för allmänhetens möjligheter att få insikt och förståelse i viktiga samhällsfrågor.

Det är andra året i rad som vi ger ut en sådan här årsbok. Den information vi tog fram till vår första årsbok har använts både i undervisning, i utredningar och citerats i olika sammanhang. Vår förhoppning är att den här årsboken, liksom vår övriga utgivning, ska utgöra ett bra faktaunderlag för en fortsatt diskussion om journalistiken och medierna.

Glöm inte att vi publicerar uppgifter om mediesituationen kommun för kommun på kommunerna.mediestudier.se!

Helena Stålnert
Ordförande för Institutet för Mediestudier