’Alternativmedier’? En intervjustudie om mediekritik och mediemisstro

Medieforskaren Kristoffer Holt genomför under våren 2016 ett dussintal intervjuer med nyckelpersoner inom den nätmiljö som omväxlande kallas invandringskritiska eller invandringsfientliga eller rasistiska eller liknande. De fokuserar på mediekritiken i denna krets. Resultatet kommer så vitt vi vet att bli den första systematiska genomgången av hur aktörerna i denna bubbla själva ser på sin verksamhet.

Resultaten kommer att publiceras i en skrift med arbetsnamnet Migrationen i medierna i maj 2016.