Bilden av ”alternativmedierna” i de traditionella medierna

Jonas Andersson Schwarz, Södertörns högskola, och Johan Hammarlund genomför under våren 2016 en studie av hur några ledande medier beskriver de webbplatser som gärna betecknar sig som ”alternativmedier” och ibland beskrivs som allt från ”invandringskritiska” till rasistiska. Studien genomförs med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Resultaten kommer att publiceras i skriften Migrationen i medierna i maj 2016.