Enkätundersökningen Svenska nyhetsredaktioner

Mediestudier har givit Södertörns högskola i uppdrag att genomföra enkätundersökningen Svenska nyhetsredaktioner för att ge en bild av vilka resurser svensk nyhetsjournalistik har. Studien leds av professor Gunnar Nygren och tekn dr Ester Appelgren.

Enkäten går ut till omkring 200 nyhetsredaktioner inom etermedier, dagspress och gratispress samt nyhetssajter på webben. Den försöker ringa in vilka redaktioner som står för nyhetsjournalistiken, var de finns och hur många personer de har anställda i vilka roller.

Enkäten genomfördes för första gången hösten 2015 och kommer enligt planerna att upprepas åtminstone vartannat år.

Resultaten från den första undersökningen rapporterades i ett kapitel i Mediestudiers årsbok 2014-2015.

Undersökningen diskuterades på det seminarium i Stockholm i december 2015 där årsboken presenterades. Bland andra medverkade Gunnar Nygren och medieutredaren Anette Novak.