Hur skildras verkligheten? ’Internets undervegetation’ vs. ’PK-maffian’

Institutet för Mediestudier genomför under våren 2016 en kvantitativ innehållsanalys av en rad medier inom den offentlighet som ibland kallas ”alternativmedier” men också ofta betecknas som exempelvis invandringskritisk, invandringsfientlig eller rasistisk i olika grad. Vi använder ett beprövat kodschema som tillämpats på journalistiska medier i stor omfattning och kommer att få en god bild av skillnader och likheter mellan denna påstått alternativa offentlighet och traditionella medier. Medieforskaren Kristoffer Holt svarar för tolkning och genomförande. Kodningen genomförs av erfarna forskningsassistenter och interkodarreliabilitetstester genomförs.

Resultaten kommer att publiceras i en skrift med arbetsnamnet Migrationen i medierna i maj 2016.