Invandring och integration på ledarsidorna

Frågor om migration och integration har de senaste åren vuxit i betydelse både i svensk politik och samhällsdebatt. Men forskningen om dessa frågor är inte särskilt omfattande.

Mediestudier har därför kommit överens om att Mittuniversitetet ska genomföra en studie av debatten om invandring och integration på ledarsidorna i några stora svenska tidningar under perioden 2010–2015. De inkluderade tidningarna är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan.

Ansvariga för studien är professor Jesper Strömbäck (Göteborgs universitet), professor Jonas Hinnfors (Göteborgs universitet) och fil dr Niklas Bolin (Mittuniversitetet).

Undersökningen syftar till att både mäta hur mycket som skrivs om invandring och integration och på vilket sätt som det skrivs om det.

Resultaten är publicerade i skriften Migrationen i medierna.

Här kan ni ta del av datamaterialet som insamlats för studien. Det går bra att använda detta, bara en hänvisning sker till att det är Institutet för mediestudiers material.

Invandring på ledarsidor kodinstruktioner och data