Mediebilden av romer

Medieforskarna fil dr Ester Pollack och fil dr Anna Roosvall, Stockholms universitet, har föreslagit och fått beviljat anslag till ett forskningsprojekt om mediebilden av romer i svensk press.

Efter förstudier beslutades att begränsa studien till omkring 500 artiklar under en tjugoårsperiod i Aftonbladet och Dagens nyheter. De valdes ut genom sökning i Retrievers mediearkiv på ett antal sökord, bland annat ”romer” och, för historisk jämförelse, ”zigenare”.

Resultaten presenterades i skriften Mediebilden av romer, tillsammans med texter av bland andra Hans Caldaras och Adam Szoppe med deras erfarenheter av journalistik om och av romer.

Här kan du läsa om och och lyssna på ett seminarium i Stockholm kring boken där bland andra författaren och filmaren Lawen Mohtadi och huvudsekreteraren i Kommissionen mot antiziganism Heidi Pikkarainen deltog.