Medieutvecklingen 1989-2014

Vi har givit fil dr Jonas Ohlsson, Göteborgs universitet, i uppdrag att sammanställa data över hur omsättningen för de olika delarna av mediebranschen har utvecklats sedan dagspressens höjdpunkt i slutet av 1980-talet fram till i dag.

Jonas Ohlsson är specialist på medieekonomi och gör här en sammanställning av befintliga siffror på ett nytt sätt.

Här kan du läsa om den skrift detta forskningsprojekt resulterade i.

Här kan du läsa om det seminarium som hölls utifrån Jonas Ohlssons resultat, med Mittmedias VD Thomas Pettersohn och Sara Öhrvall, konsult, fd chef för Research & Development på Bonnier. Där finns också ljudet att lyssna på.