’Alternativmedier’? En intervjustudie om mediekritik och mediemisstro

Medieforskaren Kristoffer Holt genomför under våren 2016 ett dussintal intervjuer med nyckelpersoner inom den nätmiljö som omväxlande kallas invandringskritiska eller invandringsfientliga eller rasistiska eller liknande. De fokuserar på mediekritiken i denna krets. Resultatet kommer så vitt vi vet att bli den första systematiska genomgången av hur aktörerna i denna bubbla själva ser på sin verksamhet.

Resultaten kommer att publiceras i en skrift med arbetsnamnet Migrationen i medierna i maj 2016.

Invandring och integration på ledarsidorna

Frågor om migration och integration har de senaste åren vuxit i betydelse både i svensk politik och samhällsdebatt. Men forskningen om dessa frågor är inte särskilt omfattande.

Mediestudier har därför kommit överens om att Mittuniversitetet ska genomföra en studie av debatten om invandring och integration på ledarsidorna i några stora svenska tidningar under perioden 2010–2015. De inkluderade tidningarna är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan.

Ansvariga för studien är professor Jesper Strömbäck (Göteborgs universitet), professor Jonas Hinnfors (Göteborgs universitet) och fil dr Niklas Bolin (Mittuniversitetet).

Undersökningen syftar till att både mäta hur mycket som skrivs om invandring och integration och på vilket sätt som det skrivs om det.

Resultaten är publicerade i skriften Migrationen i medierna.

Här kan ni ta del av datamaterialet som insamlats för studien. Det går bra att använda detta, bara en hänvisning sker till att det är Institutet för mediestudiers material.

Invandring på ledarsidor kodinstruktioner och data

 

Bilden av ”alternativmedierna” i de traditionella medierna

Jonas Andersson Schwarz, Södertörns högskola, och Johan Hammarlund genomför under våren 2016 en studie av hur några ledande medier beskriver de webbplatser som gärna betecknar sig som ”alternativmedier” och ibland beskrivs som allt från ”invandringskritiska” till rasistiska. Studien genomförs med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Resultaten kommer att publiceras i skriften Migrationen i medierna i maj 2016.

Mediestudiers innehållsanalys

Institutet för Mediestudier genomför en omfattande innehållsstudie av svenska nyhetsmedier. I studien kodas innehållet i de professionella nyhetsmedierna i några svenska kommuner, inledningsvis Stockholm, Sundsvall, Karlstad och Västerås.

Innehållsstudier av detta slag är kostsamma och genomförs därför inte så ofta. Förhoppningen är att vår studie ska få ett särskilt värde genom att den görs i ett skede då framförallt dagspressen, men även andra medier, genomgår stora förändringar. Hur påverkar digitaliseringen av våra medievanor innehållet i medierna?

I en första omgång kodas sju slumpvisa dagar under åren 2007 och 2014 i de aktuella medierna. Var tredje nyhet på förstasidan på desktopversionen av webbpubliceringen och var tredje nyhet totalt i den analoga utgåvan kodas.

Vi kommer upprepa undersökningen för kommande år, men periodiciteten är ännu inte fastställd. Den kommer dock inte att genomföras årligen.

En första glimt av resultaten presenteras i ett kapitel i Mediestudiers årsbok 2014-2015.

En bredare bild av resultaten kommer att ges i en publikation i mars 2016, där en rad ledande svenska medieforskare tar sig an materialet utifrån sina speciella intresseområden.
Följande kapitel kommer att finnas i antologin:
Så har journalistiken förändrats när medierna revolutionerats – en summering
Michael Karlsson, Karlstads universitet

Journalistik om miljö och klimat    
Annika Egan Sjölander, Umeå universitet

Journalistik om politik
Lars Nord, Mittuniversitetet
Jesper Strömbäck, Göteborgs universitet

Genusdimension hos skribent
Maria Edström, Göteborgs universitet

Journalistik om kultur – kulturjournalistik
Anna Roosvall, Stockholms universitet
Andreas Widholm Södertörns högskola

Digital dimension (sharing, video, citizen contribution):
Michael Karlsson, Karlstads universitet

Användning av bilder (och video)
Maria Nilsson, Mittuniversitetet
Terje Lindblom, Mittuniversitetet
Ingela Wadbring, Nordicom

Ekonomijournalistik
Maria Grafström, Stockholms universitet
Dino Viscovi, Linneuniversitetet

Sportjournalistik  
Jesper Enbom, Umeå universitet

Utrikes/globala perspektiv   
Peter Berglez, Örebro universitet

Feature/tidlösa materialet
Ingela Wadbring, Nordicom

Mediestudiers årsbok diskuterades på det seminarium i Stockholm i december 2015 där årsboken presenterades. Det var professor Michael Karlsson som lade fram några första resultat och diskuterade hela studiens ambitioner. I diskussionerna medverkade också bland andra Gunnar Nygren och medieutredaren Anette Novak.