Så bevakas kommunerna

Medieanalysföretaget Retriever har pro bono genomfört studien Så bevakas kommunerna för Institutet för Mediestudier. Studien försöker mäta hur bevakningen av kommunpolitiken utvecklats över tid i de svenska kommunerna genom sökningar på kommunnamn i kombination med orden ”kommunstyrelse” och ”kommunalråd”/”borgarråd”. Undersökningsperioden är 2012–första halvåret 2015.

Undersökningen kan upprepas framåt i tiden.

Resultaten kan studeras för varje kommun i landet på specialsajter kommundatabas.mediestudier.se

Resultaten från studien presenterades också i ett kapitel i Mediestudiers årsbok 2014-2015.

Undersökningen diskuterades på det seminarium i Stockholm i december 2015 där årsboken presenterades. Bland andra medverkade Kajsa Bergvall från Retriever, professor Gunnar Nygren och medieutredaren Anette Novak.

Enkätundersökningen Svenska nyhetsredaktioner

Mediestudier har givit Södertörns högskola i uppdrag att genomföra enkätundersökningen Svenska nyhetsredaktioner för att ge en bild av vilka resurser svensk nyhetsjournalistik har. Studien leds av professor Gunnar Nygren och tekn dr Ester Appelgren.

Enkäten går ut till omkring 200 nyhetsredaktioner inom etermedier, dagspress och gratispress samt nyhetssajter på webben. Den försöker ringa in vilka redaktioner som står för nyhetsjournalistiken, var de finns och hur många personer de har anställda i vilka roller.

Enkäten genomfördes för första gången hösten 2015 och kommer enligt planerna att upprepas åtminstone vartannat år.

Resultaten från den första undersökningen rapporterades i ett kapitel i Mediestudiers årsbok 2014-2015.

Undersökningen diskuterades på det seminarium i Stockholm i december 2015 där årsboken presenterades. Bland andra medverkade Gunnar Nygren och medieutredaren Anette Novak.

Reklamintäkter som finansierar journalistik

Mediestudier har givit Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) i uppdrag att särskilja hur reklaminvesteringarna i medier som producerar nyhetsjournalistik har utvecklats över tid. Tillsammans med IRM har vi tagit fram en lista över relevanta medier och IRM har beräknat reklaminvesteringarna för dessa sedan 2007. Investeringarna har under denna period sjunkit med en fjärdedel.

Resultatet av studien publiceras i ett kapitel i Mediestudiers årsbok 2014-2015.

Studien diskuterades på ett seminarium i Stockholm i november 2015 med bland andra tidningschefen för Promedias tidningar Thelma Kimsjö och medieekonomen Mart Uts.

Mediebilden av romer

Medieforskarna fil dr Ester Pollack och fil dr Anna Roosvall, Stockholms universitet, har föreslagit och fått beviljat anslag till ett forskningsprojekt om mediebilden av romer i svensk press.

Efter förstudier beslutades att begränsa studien till omkring 500 artiklar under en tjugoårsperiod i Aftonbladet och Dagens nyheter. De valdes ut genom sökning i Retrievers mediearkiv på ett antal sökord, bland annat ”romer” och, för historisk jämförelse, ”zigenare”.

Resultaten presenterades i skriften Mediebilden av romer, tillsammans med texter av bland andra Hans Caldaras och Adam Szoppe med deras erfarenheter av journalistik om och av romer.

Här kan du läsa om och och lyssna på ett seminarium i Stockholm kring boken där bland andra författaren och filmaren Lawen Mohtadi och huvudsekreteraren i Kommissionen mot antiziganism Heidi Pikkarainen deltog.