Reklamintäkter som finansierar journalistik

Mediestudier har givit Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) i uppdrag att särskilja hur reklaminvesteringarna i medier som producerar nyhetsjournalistik har utvecklats över tid. Tillsammans med IRM har vi tagit fram en lista över relevanta medier och IRM har beräknat reklaminvesteringarna för dessa sedan 2007. Investeringarna har under denna period sjunkit med en fjärdedel.

Resultatet av studien publiceras i ett kapitel i Mediestudiers årsbok 2014-2015.

Studien diskuterades på ett seminarium i Stockholm i november 2015 med bland andra tidningschefen för Promedias tidningar Thelma Kimsjö och medieekonomen Mart Uts.