Så bevakas kommunerna

Medieanalysföretaget Retriever har pro bono genomfört studien Så bevakas kommunerna för Institutet för Mediestudier. Studien försöker mäta hur bevakningen av kommunpolitiken utvecklats över tid i de svenska kommunerna genom sökningar på kommunnamn i kombination med orden ”kommunstyrelse” och ”kommunalråd”/”borgarråd”. Undersökningsperioden är 2012–första halvåret 2015.

Undersökningen kan upprepas framåt i tiden.

Resultaten kan studeras för varje kommun i landet på specialsajter kommundatabas.mediestudier.se

Resultaten från studien presenterades också i ett kapitel i Mediestudiers årsbok 2014-2015.

Undersökningen diskuterades på det seminarium i Stockholm i december 2015 där årsboken presenterades. Bland andra medverkade Kajsa Bergvall från Retriever, professor Gunnar Nygren och medieutredaren Anette Novak.