Var bor journalisterna

Mediestudier gav skribenten Kerstin Ekberg, som redan 2007 för dåvarande Sim(o) gjorde en liknande undersökning, och datajournalisterna Jens Finnäs och Leo Wallentin i uppdrag att undersöka var journalisterna bor. Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.

På webbplatsen journalisterna.mediestudier.se finns undersökningen presenterad med möjlighet att söka per kommun eller stadsdel.

Här kan du läsa om den skrift, Där bor journalisterna, som presenterar undersökningens resultat och ett antal texter som diskuterar frågan ur olika ståndpunkter.

Resultaten presenterades vid ett seminarium i Stockholm i juni 2015.

Här kan du lyssna på seminariet när undersökningen presenterades den 2 juni 2015.