Hallands län 2016

Hallands län
Bild: Fred J
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fred_J

Sammanfattat av Carina Tenor februari 2016, uppdaterat november 2016

Medierna som täcker Hallands läns sex kommuner utgår från både Halmstad (residensstad) och Varberg/Falkenberg. Både SVT och SR har numera huvudredaktion i Halmstad och lokalredaktion i Varberg. Stampen ger ut två olika titlar för dessa orter, Hallands Nyheter respektive Hallands-Posten. Stampen har även lokala gratistidningar, och delvis Stampenägda Ortstidningar i Väst ger ut en gratis och en prenumererad titel i Kungsbacka. Dessutom finns fristående, prenumererade dagarstidningar i Laholm och Kungsbacka. Kungsbacka är mer riktat mot Göteborg, och kan önska att Radio Göteborg skulle bevaka kommunen, medan SVT:s Västnytt verkar göra det i viss mån.

I Hallands län finns också gratistidningar som tillhör Lokaltidningen. Lokaltidningen ägs av Danska Politikens Lokalaviser, som ingår i JP/Politikens Hus. 2001 startade de med en tidning i Sverige, och nu ger de cirka 40 tryckta gratistitlar plus webbversioner i Skåne, Halland, Blekinge, Småland och Östergötland. Huvudkontoret är i Malmö och regionkontor i Helsingborg och Kristianstad.

I kartläggningen saknas exempel på renodlade webbaktörer, utan där hänvisar kommunerna närmast till lokala Facebook-grupper. I Kungsbacka har det funnits en webbtidning som drevs privat, men som inte finns kvar längre.

Svarande i kommunerna Halmstad och Falkenberg beskriver spontant att det var kännbart när TV4 lade ner sin lokala redaktion, men SVT:s nystartade redaktion i Halmstad välkomnas.

Public service i Hallands län

SVT Nyheter Halland finns i Halmstad sedan april 2015, då redaktionen i Varberg blev lokalredaktion. Även P4 Halland har huvudsäte i Halmstad och lokalredaktion i Varberg. (http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=128&grupp=20270&artikel=362645)

 

Tryckta tidningar i Hallands län – prenumererat och gratis

Stampen och OTV i Halland

Stampen har två helägda prenumererade titlar i Hallands län:

  • Hallandsposten/hallandsposten.se (HP) (Halmstad, Laholm, Hylte)
  • Hallands Nyheter/hn.se (HN) (Varberg, Falkenberg).

Stampen har tre veckoutgivna gratistidningar under HP och HN:

I Kungsbacka kommun ger Ortstidningar i Väst ut:

  • Kungsbacka-Posten kungsbackaposten.se (KP) prenumererad 2-dagarstidning med webb, startad 2004.
  • Kungsbacka-Nytt (KN), startad 2009, gratis veckotidning.

Övriga prenumererade tidningar, Hallands län

  • Laholms Tidning laholmstidning.se (Laholm) är en sexdagars morgontidning grundad 1931. Den ägdes av Skånska Dagbladet en period, men sedan 2014 är den lokalt ägd av Hallandsbygdens Tidningsförening.
  • Norra Halland norrahalland.se (Kungsbacka) prenumererad tidning två gånger per vecka, startad 1921. Totalutdelning en gång i månaden. Ägs via en ekonomisk förening av privatpersoner och föreningar i Kungsbacka. Webb med korta nyheter och utdrag från papperstidningen.

Övriga gratistidningar, Hallands län

Koncernen Lokaltidningen ger ut två lokala titlar i Hallands län:

  • Lokaltidningen Båstad/Laholm, 1 g/v, nyansluten till TS 2014.
  • Lokaltidningen Halmstad lokaltidningen.se, ges ut 1 gång/veckan sedan 2008.

Övriga medier i Hallands län (ej införda i databasen)

  • Kungsbacka närradio.
  • Tre olika bygdeblad som täcker olika delar av Hylte: Unnaryd, Landeryd-Långaryd, Drängsered.