Mediestudiers forskning

Institutet för mediestudier ska bedriva eller främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat. Institutets studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

 

Institutet för Mediestudier har som policy att data från forskning som vi finansierar ska vara fritt tillgängligt. Främst genom de studier vi publicerar – som du hittar här, men även genom hemsidan.
Under rubriken Forskningsdata hittar du underlag om vår forskning. All information samt data framtagen för vår stora innehållsanalys finns under rubriken Mediestudiers innehållsanalys.

 

Publikationer

Forskningsdata

Mediestudiers innehållsanalys