Mediestudiers innehållsanalys kodar innehållet i medier på fem svenska mediemarknader: Riks, Stockholm, Sundsvall, Karlstad och Västerås. Kodning har slutförts för 2007 och 2014. En SAV-fil kommer nedan göras fritt tillgänglig för forskare som önskar göra sina egna analyser av vår data. Sedvanliga krav på angivande av källa gäller. För närvarande måste några tekniska problem med webbpubliceringen hanteras. Den som önskar filen kan mejla lars@mediestudier.se och få den sänd.

Här kan du läsa mer om projektet: https://mediestudier.se/forskning/mediestudiers-innehallsstudie/

Här finns en utförlig metodbeskrivning för projektet.

Här finns kodschemat på svenska.

Full codesheet in English.

Här kan du läsa om vår skrift Journalistik i förändring, som i ett antal kapitel presenterar resultat från projektet.