Föreningen Institutet för mediestudier bildades 2014, men har rötterna i en stiftelse som verkat hela 2000-talet med samma syfte.

Det är i dag föreningen som bedriver all verksamhet och har personalen anställd. Den 2014 bildade Stiftelsen för mediestudier, med 12 stiftare/bidragsgivare, stöttar föreningen genom bidrag och utser två stiftelserepresentanter i föreningens styrelse.

Tidigare bedrevs samma verksamhet i Stiftelsen Institutet för Mediestudier, ofta förkortat Sim(o). I samband med en refinansiering av verksamheten 2014 valdes istället ovanstående organisationsform.