Östergötlands län 2016

Östergötlands län
Bild: Fred J.
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fred_J

Sammanfattat av Carina Tenor maj 2016, uppdaterat november 2016

Flera av Östergötlands läns 13 kommuner saknar bemannade redaktioner, men kan ha annonsblad med visst redaktionellt innehåll. Det gäller till exempel Ödeshög, Ydre, Boxholm och Valdemarsvik. Även Vadstena har varit utan redaktion en period, men den kom tillbaka februari 2016.

Östergötland domineras av NTM-koncernen, som har både prenumererade tidningar, gratistidningar som delas ut och som finns att hämta i ställ (Metro-modellen) plus två tv-kanaler. I de stora städerna Linköping och Norrköping finns även SR och SVT. I Norrköping har också TV4 en av sina riksredaktioner.

I Finspång har NTM-ägda Folkbladet och NT haft varsin lokalredaktion, men signaler finns att det pågår någon form av sammanslagning. Den enda mindre kommun som har bemannade redaktioner från två olika tidningskoncerner är Kinda, som ligger på gränsen till Småland: Där finns Correns lokalredaktion och Swepress redaktion för Kinda-Posten. Kinda-Posten räknas som en edition av Vimmerby Tidning, som har ytterligare en edition i Linköping: Linköpings tidning. Även Ydre är intressant för Kinda-Posten. Tidigare hade Hallpressens Smålandstidningen/Tranås Tidning en lokalredaktör, men nu bevakas de än så länge från Eksjö. Fristående Tranåsposten har också en frilansare i Ydre.

Innan NTM köpte Motala Vadstena Tidning av dåvarande Promedia 2012 (då en del av Stampen) fanns två olika koncerner representerade även i Motala. I samband med övertagandet lade Corren ner sin lokalredaktion och använder i stället lokalt material från MVT. I september 2016 stod det också klart att chefredaktörsskapet kommer att vara gemensamt för Corren och MVT. https://www.medievarlden.se/2016/09/mvts-chefredaktor-far-ga/

Det finns fler aktörer utanför de stora koncernerna i länet, bland annat flera annonsblad som har visst redaktionellt material, och där kommunerna ofta väljer att annonsera för att nå alla hushåll. I Finspång har annonstidningen betalt redaktionellt innehåll, där kommunen, regionen eller andra aktörer beställer reportage. I Boxholm finns en liten gratisutdelad månadstidning som görs av en lokal entreprenör.

I Östergötlands län har vi hittat få exempel på renodlade webbaktörer. Lokala Facebookgrupper nämns, och en reflektion är att de ibland bildas kring någon intressefråga till exempel flyktingsboenden för och emot, rivning av gamla hus etc. De dominerande nyhetssajterna är framför allt kopplade till papperstidningar, både annonsblad och mediekoncerner. Östgötanyheter finns som en undersajt till nyhetsbyrån Wighs i Norrköping. Wighs Nyhetscentral har funnits sedan 1988 och bevakar framför allt utryckningar och redaktioner kan prenumerera på deras tjänst.

I en större stad som Norrköping konstaterar presskommunikatören att medielandskapet är väldigt föränderligt, och att det är särskilt svårt att få en överblick över de minsta nyhetsförmedlarna (något vi är väl medvetna om i det här projektet).

SVT:s redaktion i Linköping är nyöppnad (2015). Sammantaget väger satsningar från public service inte upp det stora antal journalister som försvunnit från dagspressen, menar presschefen i Linköping. Det är ytterligare ett exempel på bilden att det är morgontidningen, i papper eller digitalt, som står för regelbunden bevakning av kommunala frågor. Han reflekterar också över hur bilden av Sverige påverkas av att riksmedierna dragit sig undan, och att inte ens den kraftiga utvecklingen i större städer speglas där – men också att riksfrågor får ett enögt Stockholmsperspektiv, där effekter för övriga landet inte tillmäts lika stor vikt.

Andra teman i svaren handlar om mediernas demokratiska uppdrag, med tankar om att medierna skulle kunna göra ett bättre jobb samt frågor runt vad som händer när de yngre generationerna har nya medievanor, liksom att kommunikatörer får ta allt större ansvar för att föra ut information, både i media och i egna kanaler.

 

Public service i Östergötlands län

 • SVT Nyheter Öst har redaktioner i Norrköping, Linköping och i Visby. SVT-redaktionen i Linköping öppnades i september 2015.
 • P4 Östergötland har redaktioner i Norrköping och i Linköping (och Ekot har enligt uppgift en medarbetare på samma redaktion.)

 

Betalda tryckta tidningar Östergötlands län

 • Östgöta-Correspondenten http://www.corren.se/ (Linköping), 6-dagarstidning grundad 1838, har lokalredaktioner i Åtvidaberg, Kinda och Mjölby. Material från Motala och Vadstena hämtas från MVT.
 • Motala Vadstena Tidningse (Motala) 6-dagarstidning grundad 1868, ingår sedan 2012 i NTM-koncernen.
 • Norrköpings Tidningar http://www.nt.se/ (Norrköping) 6-dagarstidning grundad 1758, har lokalredaktioner i Finspång och Söderköping.
 • Folkbladet, http://www.folkbladet.se (Norrköping) 6-dagarstidning grundad 1905.

I Finspång har både NT och Folkbladet än så länge lokalredaktioner, men de samarbetar sedan januari 2016.

 

Swepress:

 • Kinda-Posten och Linköpings Tidning med redaktioner i Kinda (Kisa) och Linköping, räknas i TS som editioner till Vimmerby Tidning/Linköpings Tidning/Kinda-Posten.

 

Kurirengruppen i Sverige AB:

 • Länstidningen Östergötland (Motala), prenumererad 1-dagarstidning grundad 1948, med landsbygdsinriktning och webbplatsen Mitt Östergötland där läsarna kan skriva egna artiklar. Det är samma upplägg och utgivare som för Värmlandsbygden, med en sida för var och en av de 13 kommunerna i Östergötlands län, och alla orter har även egna flikar på sajten.

 

Gratistidningar Östergötlands län

Danskägda Lokaltidningen köpte lokalt ägda Östgötatidningen http://ostgota.lokaltidningen.se

 1. Nu finns titlarna:
 • Lokaltidningen Östgötatidningen Mjölby, grundad 1996
 • Lokaltidningen Östgötatidningen Motala, grundad 2001.

 

De delas ut knappt en gång i veckan till Mjölby, Motala, Vadstena, Ödeshög och Boxholm, och till Askersunds tätort vid månadsslut.

 

Vimmerby-baserade Swepress ger även ut två gratistidningar:

 • Norrköpings-Magazinet varannan vecka i Norrköping
 • Linköpingsposten varje vecka i Linköping

 

NTM ger ut flera gratistidningar:

 • Mera Norrköping, grundad 2012, delas ut varannan vecka.
 • Mera Linköping, grundad 2013, delas ut knappt en gång i veckan.
 • Extra Östergötland http://www.extraostergotland.se/ startad 2004, delas ut i ställ främst i anslutning till pendeltåg och bussar inom Östgötatrafiken tre vardagar i veckan. Redaktioner finns i Linköping och Norrköping. Finns även i ställ till exempel i Kinda.

 

Utanför NTM-koncernen finns ett antal annonsblad med visst redaktionellt innehåll:

 • Valdemarsviksbladet, ges ut i Valdemarsvik plus numera även orterna närmast kommungränsen, startad 1992. Kommunen annonserar regelbundet i ”artikelformat”.
 • Åtvidabergsplatsen http://atvidabergsplatsen.se/ presenterar sig som både pappers- och digitalt media. Annonsbladet började ges ut 1996. Den har en del redaktionellt material och kommunen köper även en sida med information till medborgare. Numera finns de även som lokalsajt som har mellan 5 000–7 500 unika besökare per månad enligt hemsidan.
 • Boxholmsbladet http://www.boxholmsbladet.com startad 1995, kommer varannan vecka i Boxholms kommun, samhället Sommen och delar av Mjölby. Redaktören finns på expeditionen endast under dagen för manusstopp, enligt hemsidan.
 • Tidningen Innehåll http://www.innehall.com (Kinda), ”om allt för alla i Kinda kommun” en månatlig gratistidning, startad december 2015. Produceras av Wåhlins i Oskarshamn som gör fler tidningar (se Kalmar län). Artiklarna läggs också ut på en hemsida som också har länkar till olika aktörer i Kinda.
 • Åkerbobladet, medlem i Gratistidningarnas förening, delas ut i Åkerbo, kommundel i Linköping, en gång i månaden. Annonsblad med visst redaktionellt innehåll (månadens porträtt etc).
 • Fokus Finspång http://www.fokusfinspang.se Grundad 2006, drivs av reklambyrå, delas ut till hushållen varannan vecka i Finspång plus gränsområden.

Webbaktörer i Östergötlands län

 

Närradio/lokal-tv i Östergötlands län

NTM har alltså även marksänd tv i Östergötland. Koncernen har lagt ner (2016) sina kanaler 24Norrbotten och 24UNT som startade 2008. Där blir det i stället digitala sändningar, men sändningarna i Östergötland finns kvar.  http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/ntm-lagger-ner-tva-tv-kanaler-12335009.aspx

 • 24Corren, marksänd tv-kanal startad 2008, går också att se på http://www.corren.se/24corren/
 • 24NT, startade 2006, marksänd tv-kanal sedan 2008. Beskrivs som ”NT:s egen TV-kanal med egen redaktion” av kommunen. Går också att se på http://www.nt.se/24nt/

Övriga medier Östergötlands län (ej införda i databasen)