NYA FAKTA Hur bevakas din kommun? Fakta om landets alla kommuner – nu uppdaterade för 2021. http://kommundatabas.mediestudier.se

SEMINARIUM Stockholm. 12 april 2016

Brott lönar sig inte – men det gör vinklad politik

Vad visas, talas och skrivs det om i våra svenska medier?
Mediestudiers stora innehållsstudie presenterades på ett seminarium den 12 april. Lyssna på inspelningen med medieforskarna Michael Karlsson, Anna Roosvall och Maria Grafström. Kommentarer av Peter Wolodarski.

SEMINARIUM Stockholm. 31 maj 2016

Skilda verkligheter?

Mediestudier presenterar tre studier om de invandringskritiska sajterna

I skriften ”Migrationen i medierna – men det får en väl inte prata om?” presenterade Mediestudier bland annat tre studier om de invandringskritiska sajter som tagit en växande plats det svenska medielandskapet. Expressens Thomas Mattsson diskuterade och analyserade studierna tillsammans med Kristoffer Holt och Chang Frick. Studierna presenterades 31 maj kl 9.00–11.00, Norstedts Förlagsgrupp, Tryckerigatan 4, Riddarholmen i Stockholm. Här kan du lyssna på seminariet (ca två timmar): De tre studierna... Läs mer

Mediestudiers årsbok sammanfattar tillståndet för journalistiken 2015

Mediestudiers årsbok ska årligen undersöka hur journalistiken sköter sitt uppdrag. I årsboken 2014/2015 ingår sju studier där bland annat medieanalysföretaget Retriever mätt medierapporteringen om kommunpolitik de tre senaste åren och Södertörns högskola kartlagt hur många som arbetar på landets nyhetsredaktioner.

Här kan du läsa mer om årsboken och hitta länkar till artiklar och inslag.

Mediestudier på MEG – Sofia Olsson-Olsén kommer!

Förändrad journalistik i digitaliseringens tidevarv på Grävscenen den 7 april kl 14.00.
Professor Michael Karlsson sammanfattar mediestudiers analys av 10 000 nyheter ur 21 medier från tre städer.
Mest män i nyheterna – hur spräcker vi glastaket? i Rättviseförmedlingens monter 8 april kl 11.00. Rättviseförmedlingen, Institutet för mediestudier och Allt är möjligt om manligt och kvinnligt i nyhetsflödet. Gäst: Sofia Olsson-Olsén, publisher för Aftonbladet.... Läs mer

Läs mer här - och hör hela seminariet om manligt och kvinnligt!

SEMINARIUM Stockholm. 23 februari 2016

Det andra könet? Vad skiljer mäns och kvinnors journalistik?

Institutet för mediestudier höll sitt frukostseminarium ”Det andra könet?” på Poppius journalistskola den 23 februari 2016. Seminariet spelades in. Nu kan du lyssna. Skriver män mer granskande artiklar än kvinnor? Vilken sorts artiklar har många kvinnliga källor? I Mediestudiers innehållsanalys har 10 000 artiklar från 2007 och 2014 studerats och vi presenterar nu några slutsatser om hur män och kvinnor skildras i svenska medier. Studien gör det bland annat möjligt att se... Läs mer

Lyssna på seminariet ”Klarar medierna av sitt uppdrag?”

Här har du möjlighet att lyssna på seminariet som spelades in den 2 december.
Följande ordning "Läget för nyhetsjournalistiken" Lars Truedson, "Färre journalister producerar mer - men inte över allt" Gunnar Nygren, "Så bevakas kommunerna" Kajsa Bergvall, "Mer sport till folket - på webben" Michael karlsson. Paneldiskussion med talarna ovan. Presentation av sajten om kommunrapportering, Jens Finnäs. "De största utmaningarna framåt - för medierna & för demokratin" Anette Novak.... Läs mer

Lyssna

Hur bevakas politiken i din kommun?

Här har du möjlighet att se hur det rapporteras om kommunpolitik i din kommun:

kommunbevakningen.mediestudier.se

SEMINARIUM Stockholm. 17 november 2015

Reklamintäkterna till journalistik faller – men hur mycket?

Ljusgården, Tidningsutgivarna

För första gången har en studie tittat på de reklamintäkter som går till medier som producerar nyhetsjournalistik och jämfört intäkterna med övriga reklammarknaden. Studien visar bland annat att det framförallt är under de sista åren som medier med nyhetsjournalistik halkat efter marknadens utveckling. Den 17 november i Ljusgården på Kungsgatan 62 håller Institutet för mediestudier tillsammans med TU/Tidningsutgivarna ett fördjupande seminarium om resultaten från IRMs studie. Kom, lyssna och diskutera... Läs mer

SEMINARIUM Volvo Car Showroom, Kungsträdgården, Stockholm. 2 december 2015

Klarar medierna av sitt uppdrag?

Institutet för Mediestudier presenterar sin årsbok 2014/2015

Institutet för Mediestudier presenterade sin årsbok 2014/2015 som beskriver läget för journalistiken och journalistikens förutsättningar i Sverige. Vi har i unika studier bland annat undersökt hur mycket de svenska kommunerna omskrivs över tid och hur mediernas innehåll förändrats. När våra medievanor digitaliseras skakar den tidigare så trygga finansieringen av journalistiken. De digitala medierna har gjort oss alla till publicister – men kan det ersätta den organiserade journalistiken? Klarar medierna idag... Läs mer

SEMINARIUM Pustegränd 1-3, Stockholm. 20 oktober 2015

Mediebilden av romer under förändring

Seminarium om mediernas bevakning av romer

Efter många år i medieskugga har romer de senaste åren hamnat i fokus. Institutet för Mediestudier har låtit göra en studie som visar att journalistiken om romer ökat kraftigt de senaste åren i några stora tidningar – och dessutom tycks den ha förändrats till innehållet. Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men studien visar att de undersökta medierna förvisso tar upp brott och... Läs mer

Studie om var journalisterna bor

Studien visar att journalisterna är extremt koncentrerade till Stockholm – men även utanför huvudstaden är fördelningen väldigt ojämn.
På den speciella webbplatsen journalisterna.mediestudier.se finns mer material. Där kan man bland annat se hur journalisterna bor i varje kommun i landet och i stadsdelarna i Stockholms stad.
Du kan också lyssna på seminariet som hölls den 2 juni.

http://journalisterna.mediestudier.se

Ny sajt är på gång!

Vi jobbar på en ny sajt - säg vad du tycker om utkastet på Facebook!

Medieexplosion – men journalistiken pressas

KÖP BOKHÄMTA PDF

Mediernas ekonomi - ett hot mot demokratin – Jonas Ohlsson, Lars Truedson

Mediemarknaden har förändrats totalt på ett kvartssekel. Institutet för Mediestudier visar i en unik sammanställning hur nyhetsmedierna utvecklas från en marknad delad mellan public service och dagspress till dagens mångfacetterade bild. Från en mediemarknad där journalistiken dominerade till en situation med fler medieslag, större utbud, mer konsumtion mätt i både tid och pengar. Men med mindre resurser till journalistik. Vad innebär denna fundamentala förändring för branschen, för samhället – för... Läs mer

Mediebilden av romer

KÖP BOKHÄMTA PDF

Anna Roosvall, Ester Pollack. Hans Caldaras. Thomas Hammarberg. Elitsa Ivanova. Adam Szoppe. Lars Truedson (red).

Efter många år i medieskugga har romer de senaste åren hamnat i fokus. Institutet för Mediestudier har låtit göra en studie som visar att journalistiken om romer ökat kraftigt de senaste åren i några stora tidningar – och dessutom tycks den ha blivit mindre stereotyp. Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men studien visar att de undersökta medierna förvisso tar upp brott och... Läs mer