NYA FAKTA Hur bevakas din kommun? Fakta om landets alla kommuner – nu uppdaterade för 2020. http://kommundatabas.mediestudier.se

Studie om var journalisterna bor

Studien visar att journalisterna är extremt koncentrerade till Stockholm – men även utanför huvudstaden är fördelningen väldigt ojämn.
På den speciella webbplatsen journalisterna.mediestudier.se finns mer material. Där kan man bland annat se hur journalisterna bor i varje kommun i landet och i stadsdelarna i Stockholms stad.
Du kan också lyssna på seminariet som hölls den 2 juni.

http://journalisterna.mediestudier.se

Ny sajt är på gång!

Vi jobbar på en ny sajt - säg vad du tycker om utkastet på Facebook!

Medieexplosion – men journalistiken pressas

KÖP BOKHÄMTA PDF

Mediernas ekonomi - ett hot mot demokratin – Jonas Ohlsson, Lars Truedson

Mediemarknaden har förändrats totalt på ett kvartssekel. Institutet för Mediestudier visar i en unik sammanställning hur nyhetsmedierna utvecklas från en marknad delad mellan public service och dagspress till dagens mångfacetterade bild. Från en mediemarknad där journalistiken dominerade till en situation med fler medieslag, större utbud, mer konsumtion mätt i både tid och pengar. Men med mindre resurser till journalistik. Vad innebär denna fundamentala förändring för branschen, för samhället – för... Läs mer

Mediebilden av romer

KÖP BOKHÄMTA PDF

Anna Roosvall, Ester Pollack. Hans Caldaras. Thomas Hammarberg. Elitsa Ivanova. Adam Szoppe. Lars Truedson (red).

Efter många år i medieskugga har romer de senaste åren hamnat i fokus. Institutet för Mediestudier har låtit göra en studie som visar att journalistiken om romer ökat kraftigt de senaste åren i några stora tidningar – och dessutom tycks den ha blivit mindre stereotyp. Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men studien visar att de undersökta medierna förvisso tar upp brott och... Läs mer