Mer än hälften av annonsintäkterna har försvunnit sedan 2008

23 oktober, 2020

Ny sammanställning av IRM för Institutet för Mediestudier

Mer än hälften av annonsintäkterna har försvunnit sedan 2008

– journalistiken har förlorat 800 miljoner i annonsintäkter på ett år

Institutet för Mediestudiers årliga mätning av reklamintäkterna till samhällsjournalistik, som presenteras i dag, visar att nyhetsjournalistikens reklamintäkter halverats sedan 2008, från nästan 12 miljarder kronor till 5,5 miljarder. Fallet för 2019 kom trots att den totala reklammarknaden åter slog omsättningsrekord.

Enligt IRM:s prognos för 2020 drabbas journalistikens reklamintäkter hårdare än den totala marknaden även under detta krisår och nästan en fjärdedel av intäkterna väntas försvinna, den största andelen sedan mätningarna inleddes 2008. I rena pengar handlar det om ett tapp på 1,3 miljarder kronor.

Det är Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) som för Mediestudiers räkning beräknat reklamintäkterna hos medier med nyhetsjournalistiskt innehåll under perioden 2008 till 2019, samt prognoser för 2020 och 2021.

Sedan 2011 har medier med nyhetsjournalistik halkat efter marknadens utveckling kraftigt och

kontinuerligt.

– Vi ser nu en perfekt storm där ett decennium av strukturella tapp plötsligt sammanfaller med en konjunkturell kris. Då är det närmast katastrof för journalistiken, säger Lasse Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier.

– Det som hänt det senaste decenniet är att annonser flyttat till digitala medier – och att dessa främst köps från de stora globala företagen som Google och Facebook. Medieföretagen tycks inte ha en chans att konkurrera, säger Lasse Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier.

– IRM ser positivt på Mediestudiers initiativ att löpande följa utvecklingen för reklamintäkter till journalistik, det ger beslutsfattare och allmänhet ett bra underlag. Detta blir sjätte året som vi studerar detta och som framgår av rapporten så är utvecklingen över tid oroande, inte minst förra året och i år är riktigt tuffa, säger Madeleine Thor, VD för IRM.

Här kan du se pressmeddelandet som pdf