Uthängd!

inte bara #metoo – Britt Börjesson, Magnus Danielson, Bengt Johansson, Torbjörn von Krogh, Olle Lidbom, Ester Pollack, Therese Rosenvinge, Göran Svensson, Sofia Wadensjö Karén, Lars Truedson (red)

Publikationen Uthängd – inte bara #metoo släpps den 19 augusti och särtrycket Uthängd – om medieetik efter #metoo släpps den 23 juni.

Offentlighetens pris kan plötsligt bli högt, om man hamnar i fokus för granskning – vare sig en uthängning är motiverad eller inte. Därför behöver granskarna ständigt granskas.

Sällan har mediernas makt över enskilda personer utövats så brutalt som under hösten 2017, i samband med #metoo. Aldrig har väl så många publiceringar fällts i medieestisk granskning och så många uthängningar dömts för förtal. Vad var det som hände – och vad blir konsekvenserna?
Denna rapport tar ett brett grepp om den enskildes utsatthet inför medier, inte bara under #metoo. Namnpubliceras brottslingar oftare idag än förr? Stöder allmänheten mediers etiska linje? Har vi fått två konkurrerande medieetiker, en i traditionella och en i sociala medier? När kan dold kamera försvaras? Och hur gör man för att få upprättelse om man anser sig orättfärdigt uthängd?

Boken och pdf-versionen släpps under juni månad!

  Pris: 99 kr