Vad har vi lärt oss?

Mats Svegfors, David Finer, Anette Novak, Torbjörn von Krogh (red)

Vad har vi lärt oss? Vilka lärdomar är viktiga när vi står inför övergången till ett nytt medielandskap med nya förutsättningar – tekniska, sociala och ekonomiska?

Tre medieveteraner delar med sig av erfarenheter från skilda områden i denna skrift: ämbetsmannen och publicisten Mats Svegfors, vetenskapsjournalisten, medieforskaren och medieaktivisten David Finer samt medieledaren, publicisten och konsulten Anette Novak.

Mats Svegfors skriver om journalistikens styrkor och svagheter, såväl ur landshövdingens som ur radiochefens perspektiv. Har journalistiken blivit bättre – på det som inte är viktigt?
David Finer söker ett sätt att förbättra hälsojournalistikens kvalitet – även om metoden naggar journalistikens komplexitet i kanten. Är Media Doctor ett steg framåt?
Anette Novak tar sig an förhållandet mellan medier och medieanvändare. Här finns stora utvecklingsmöjligheter, men de kräver nytänkande och slakt av heliga kor. Törs, vill och kan medierna?

Pusselbitar för framtiden som behandlas i denna annorlunda årsrapport 2012/2013 från Sim(o), Institutet för mediestudier, om journalistik, medier och medieforskning.

  Pris: 99, 29 (E-bok) kr KÖP BOK HÄMTA PDF