Journalistikens andel av reklamintäkterna halverad sedan 2008

– har förlorat mer än en halv miljard i annonsintäkter på ett år

Institutet för mediestudiers årliga mätning av reklamintäkterna till samhällsjournalistik visar att nyhetsjournalistikens andel av reklamintäkterna halverats sedan 2008, från 36 procent till 18 procent av de totala reklamintäkterna.

Läs pressmeddelande och rapporten här.