Mediestudier på MEG – Sofia Olsson-Olsén kommer!

Förändrad journalistik i digitaliseringens tidevarv på Grävscenen den 7 april kl 14.00.
Professor Michael Karlsson sammanfattar mediestudiers analys av 10 000 nyheter ur 21 medier från tre städer.
Mest män i nyheterna – hur spräcker vi glastaket? i Rättviseförmedlingens monter 8 april kl 11.00. Rättviseförmedlingen, Institutet för mediestudier och Allt är möjligt om manligt och kvinnligt i nyhetsflödet. Gäst: Sofia Olsson-Olsén, publisher för Aftonbladet.

Läs mer här - och hör hela seminariet om manligt och kvinnligt!