Ny bok: När makten står på spel – journalistik i valrörelser

Exakt ett år före valet kommer en ny bok från Institutet för Mediestudier och JMG:

Nya siffror: Invandringsfrågan i fokus i valbevakningen 2014 – men SD fick ändå mest kritik
Senaste omgången av Medievalsundersökningen, som genomförts sedan 1979
I valrörelsen 2014 var Sverigedemokraterna överrepresenterade i medierna i förhållande till vad opinionsmätningarna visade och deras kärnfråga invandringen steg som en raket. Men den uppmärksamhet partiet fick var samtidigt till stor del kritisk.

Det är några av resultaten i den senaste upplagan av Medievalsundersökningarna, den längsta undersökning som gjorts av mediebilden av svenska valrörelser, som nu publiceras av Institutet för Mediestudier precis ett år före valet 2018.

– Aldrig tidigare har frågor kring invandring och integration fått så stor uppmärksamhet i en svensk valrörelse. Analyserna visar också att det framförallt berodde på att medierna valde att lyfta frågan säger Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet och numera ansvarig för Medievalsundersökningarna.

Den första Medievalsundersökningen gjordes vid valet 1979 av Kent Asp, sedermera professor vid JMG. När han gick i pension togs stafettpinnen över av Bengt Johansson, som nu tillsammans med Lars Truedson är redaktör för boken När makten står på spel – journalistik i valrörelser som ges ut av Institutet för Mediestudier.

Medievalsundersökningen 2014 visar också att nyhetsmedierna kanske mer än någon gång tidigare balanserade de två regeringsalternativen – Alliansen och de rödgröna.

– Vi har länge sett en trend mot att medievalrörelserna blir mer balanserade. Journalisterna försöker ge de regeringsalternativen samma behandling, vilket också underlättas av att blockpolitiken är så tydlig hos partierna.

I Mediestudierboken När makten står på spel – journalistik i valrörelser presenteras också ny forskning om i vilken utsträckning väljarna stänger in sig i en mediebubbla som bekräftar deras egna åsikter. Dessutom resultat om hur väljarnas syn på journalister och politiker påverkas under valrörelsen. De påverkas inte jättemycket – men om något händer är det snarast i positiv riktning.

Dessutom skriver Dagens Nyheters politiska reporter en essä där hon reflekterar kring mediebilden av den svenska politiken de senaste åren. Boken gör också ett par internationella utblickar. Professor Mats Ekström skriver om hur medier hanterat populistiska partier i flera europeiska val under senare år och resonerar kring lärdomar inför svensk valbevakning och Kajsa Falasca presenterar några amerikanska studier av mediernas bevakning av Donald Trump. Hela listan över skribenter återfinns nedan.

– De senaste två åren har varit exceptionellt intensiva år för politiken – och diskussionen om mediernas bevakning har varit lika intensiv. Nu, med ett år kvar till valet, startar en lång valkampanj i Sverige. Jag hoppas att denna bok kan ge en grund för samtalet om hur journalistiken ska ta sig an valet 2018, säger Lasse Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier.

På bokmässan och MEG presenterat Bengt Johansson sin studie och diskuterar den med Karin Eriksson, Dagens Nyheter. Torsdag kl 11:40 på Mediescenen.

Intervjuförfrågningar: Professor Bengt Johansson, just nu gästprofessor vid Nicholson School of Communication, University of Central Florida. Kontaktas därför via mail: bengt.johansson@jmg.gu.se eller Skype: bengt.m.johanssonjmg.
Lars Truedson: lars@mediestudier.se 070-632 04 06

Boken kan hämtas som PDF: