Var åttonde kommun är utan mediebevakning

Nu presenteras Mediestudiers årsbok med bilden av mediesituationen i hela Sverige

Var åttonde kommun saknar löpande nyhetsbevakning. Men samtidigt visar den grundligaste genomgången av mediesituationen i landets alla kommuner som gjorts att det finns många fler lokala medier än tidigare varit känt. Över 600 lokala medier bevakar sitt område. Omkring 90 av dem är nya lokala sajter. Men trots att många nya aktörer kommit till, har de svårt att fylla tomrummet när dagspressens resurser minskat.
Ändå visar vår mätning att den kommunpolitiska rapporteringen håller sig konstant.
Alla detaljer i årsboken!

Här kan du skaffa Mediestudiers årsbok - och läsa en sammanfattning direkt!