SEMINARIUM Stockholm. 23 februari 2016

Det andra könet? Vad skiljer mäns och kvinnors journalistik?

Institutet för mediestudier höll sitt frukostseminarium ”Det andra könet?” på Poppius journalistskola den 23 februari 2016.

Seminariet spelades in. Nu kan du lyssna.


Skriver män mer granskande artiklar än kvinnor? Vilken sorts artiklar har många kvinnliga källor? I Mediestudiers innehållsanalys har 10 000 artiklar från 2007 och 2014 studerats och vi presenterar nu några slutsatser om hur män och kvinnor skildras i svenska medier. Studien gör det bland annat möjligt att se samband mellan författarens kön och vad artiklar handlar om och vad som särskiljer artiklar utifrån antal manliga respektive kvinnliga omnämnda källor.
På seminariet presenterade Maria Edström, som också driver den svenska delen av den världsomfattande studien Global Media Monitoring Project,  några av sina slutsatser av Mediestudiers innehållsanalys. Olga Stern som driver webbtjänsten genews.io berättade om hur hon tror att mätningar i realtid av antalet män och kvinnor som nämns kan påverka journalistiken. Dessutom berättade Ulf Johansson, programchef för SVT Nyheter om vilket ansvar och vilken syn han har som chef i denna fråga.

Panel:
Maria Edström, medieforskare, Nordicom, Göteborgs universitet
Olga Stern, grundare, genews.io
Ulf Johansson, programchef SVT Nyhetsdivisionen/Riks
Moderator är Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier och producent för Medierna i P1.

IMG_4597

Maria Edström, Olga Stern och Ulf Johansson

Anmälan stängd