SEMINARIUM . 9 februari 2023

EU i svenska medier

Debatten om svenska mediers bevakning av EU är extra angelägen när Sverige under första halvåret 2023 planerar och leder arbetet i ministerrådet. Det pågår ett krig i Europa och klimatmålen är hotade.

  • Färre svenska korrespondenter i Bryssel – hur märks det?
  • Vilka nyheter möter väljarna inför EU-valen?
  • När blir EU en inrikespolitisk fråga?

Välkommen till ett seminarium som debatterar vilken bild svenska medier ger av EU och unionens ökande inflytande över svensk inrikespolitik.
Medverkande:
Pia Bernhardson, utrikeschef SVT
Bengt Johansson, professor i journalistik vid JMG, Göteborgs universitet
Annika Ström Melin, EU-kommentator och författare
Göran von Sydow, direktör vid Sieps, Svenska instiutet för europapolitiska studier

Moderator: Ulrika Beck-Friis, föreståndare Institutet för mediestudier

Tid: 9 februari 2023, kl 09.00–10.00.