SEMINARIUM Stockholm. 2 juni 2016

Hur bra är journalistiken om migration?

Migrationsfrågan dominerar sedan mer än ett år den svenska politiken – och journalistiken. Därför tog Institutet för mediestudier  initiativ till skriften ”Migrationen i medierna – men det får en väl inte prata om?” med forskning och debatt. Den presenterades 2 juni kl 16.00–17.30 hos Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm.

Här kan du lyssna på hela seminariet:

Lyssna på en diskussion mellan Andreas Johansson Heinö, Rouzbeh Djalaie, Anna Dahlberg och Karin Pettersson.

Vid mötet presenterades en studie av Jesper Strömbäck, Jonas Hinnfors och Niklas Bolin om landets fyra ledande ledarsidors artiklar om migration och integration under en femårsperiod. Studien visar bland annat att få texter är positiva till invandring och att de direkt negativa blivit allt fler de senaste åren.

I boken finns också åtta essäer av några av de mest framträdande personerna i den tidvis infekterade mediediskussionen om kvaliteten på journalistiken om migration och integration. De besvarar i sina texter, var och en på sitt sätt, frågan om hur bra de svenska nyhetsmedierna lyckats bevaka migrationsfrågan. Vid seminariet lyftes denna diskussion och diskuterades från olika infallsvinklar.

Medverkande:

Jesper Strömbäck, Göteborgs universitet (tyvärr sjuk och medverkade inte).

Andreas Johansson Heinö, Timbro

Rouzbeh Djalaie, Sveriges Radio

Anna Dahlberg, Expressen

Karin Pettersson, Aftonbladet

Moderator Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier och producent för Medierna i P1.

 

 

 

Anmälan stängd