SEMINARIUM . 28 april 2022

Hur klarar journalistiken kriget?

Här kan du se seminariet (YouTube)

Kriget i Ukraina ställer svenska redaktioner inför helt nya utmaningar. Hur källkritisk kan reportern direkt i frontlinjen vara? Vad ska och får journalister göra? Vem går att lita på i flödet av mänskligt lidande, politisk retorik, desinformation och propaganda? Chefens svåra beslut i valet mellan rapportering och reportageteamets säkerhet?

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio.
Gunilla von Hall, reporter Svenska Dagbladet
Per Enerud, senior expert på Myndigheten för psykologiskt försvar och fd Moskvakorrespondent
Hans-Gunnar Axberger, professor
Emil Larsson, fotograf SVT

Moderator: Ulrika Beck-Friis, föreståndare Institutet för mediestudier

Anmälan stängd