SEMINARIUM . 13 oktober 2021

Innovation in Media Policy

Här kan du se seminariet i efterhand (YouTube)

Vad har internationella forskare för nya idéer om mediepolitik?
I seminariet – som hålls på engelska – kommer vi att diskutera mycket kring de internationella plattformarnas roll i mediepolitiken och vad politiken kan göra – om något – för att kompensera för de förändringar som de journalistiska medierna ställts inför genom teknikutvecklingen de senaste decennierna.

Medverkande:
Ragnhild Olsen, medieforskare, OsloMet
Victor Pickard, professor i mediepolitik och nationalekonomi University of Pennsylvania
Carl-Gustaf Lindén, medieforskare vid universitetet i Bergen
Raoul Grünthal, oberoende branschexpert, fd vd Schibsted Sverige och TT
Moderator: Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier

 

Anmälan stängd