SEMINARIUM Stockholm. 15 mars 2017

Kan sponsrad journalistik vara saklig och trovärdig?

Seminariet spelades in. Se och lyssna här.

Institutet för Mediestudier höll den 15 mars ett seminarium om sin senaste bok ”Näjtiv, kånntänt, brändid – ska textreklam bli räddningen för journalistiken?

När man frågar mediepubliken är den negativ till sponsrad journalistik. Men de medieföretag som prövat, säger att innehållsannonserna blir lästa och att få klagar. Hur går det ihop?

Mediestudier har i en studie undersökt hur trovärdig och saklig publiken bedömer att en sponsrad artikel är. Studien presenteras på seminariet och en initierad panel diskuterar den och andra frågeställningar om native advertising, branded content, innehållsannonsering och sponsrad journalistik.
Kan det rädda mediernas intäkter – eller förstör det trovärdigheten?

I panelen: Ulrika Andersson, medieforskare Göteborgs universitet, Elisabeth Trotzig, Reklamombudsman, Katarina Andersson, frilansjournalist, tidigare Teliasponsrad korrespondent i Silicon Valley., Fredrik Strömberg, produktchef KIT, Moderator är Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier och producent för Medierna i P1.

Seminariet är inspelat via vår Facebooksida. Kolla här.

 

Anmälan stängd