SEMINARIUM Pustegränd 1-3, Stockholm. 20 oktober 2015

Mediebilden av romer under förändring

Seminarium om mediernas bevakning av romer

Efter många år i medieskugga har romer de senaste åren hamnat i fokus. Institutet för Mediestudier har låtit göra en studie som visar att journalistiken om romer ökat kraftigt de senaste åren i några stora tidningar – och dessutom tycks den ha förändrats till innehållet.

Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men studien visar att de undersökta medierna förvisso tar upp brott och romer – men då inte påståenden om romers eventuella brottslighet, utan det handlar till helt dominerande del om brott mot romer. Begreppet zigenare är också så gott som försvunnet i slutet av undersökningsperioden.

Studien visar en ganska ljus bild om rapporteringen av romer, ser det likadant ut om andra medier undersöks? Kan utvecklingen bestå och till och med sprida sig till andra länder? Kunskap om antiziganism, finns den på redaktionerna? Om inte, hur ska kunskapen ökas?

Dessa frågor och många fler diskuterades på seminariet med följande panel:

Ester Pollack, medieforskare Stockholms universitet.
Anna Roosvall, medieforskare Stockholms universitet.
Lawen Mohtadi, journalist och författare, aktuell med filmen om Katarina Taikon.
Heidi Pikkarainen. Huvudsekreterare Kommissionen mot antiziganism.
Moderator: Lars Truedson föreståndare Institutet för mediestudier och producent för Medierna i P1.

Här kan du lyssna på seminariet:

 

#mediegranskning   #romer   

Anmälan stängd