SEMINARIUM Göteborg. 28 september 2018

Mediestudier på Bokmässan: Fick medier svenskarna att tystna om flyktingar?

En presentation och samtal om två studier av medier och medborgare kring tvärvändningen 2015

Seminarium i TUs monter C05:02 

Sällan har svensk politik svängt så tvärt och samstämmigt som migrationspolitiken i november 2015. Institutet för mediestudier presenterar nu två studier kopplade till detta. Paul Frigyes visar tydligt hur bilden av ensamkommande i medier förändrades efter att politiken svängde och professor Bengt Johansson har undersökt hur tystnadsspiralen kring invandringsfrågan påverkades av tvärvändningen. Vågar fler eller färre medborgare säga sin mening om invandringen till en främling på bussen när politiken skiftat?
Vid detta seminarium presenterar de sina studier och diskuterar hur mediebild och medborgarnas diskussionsvilja påverkar varandra i ett tillspetsat politiskt läge.
Medverkande:
Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.
Paul Frigyes, journalist och magister i statsvetenskap
Moderator är Lars Truedson, föreståndare för Institutet för mediestudier

Anmälan

"Mediestudier på Bokmässan: Fick medier svenskarna att tystna om flyktingar?"
28 september 2018, kl 10:30

Mässans gata/Korsvägen

Sista anmälningsdatum