SEMINARIUM Tryckerigatan 4 på Riddarholmen i Stockholm. 3 december 2018

Sprider sig de vita fläckarna?

Mediestudier presenterade sin årsbok om tillståndet för journalistiken 2017/2018

Inspelningen från seminariet är uppdelat i två:
Del ett ser ni här. Del två ser ni här.

Några av de frågor som togs upp och diskuterades på seminariet:
Har Antalet kommuner utan redaktionell närvaro ökat?
Är det någon skillnad på kommunbevakning om det görs av dagspress eller public service?
Vad tycker kommunerna om bevakningen?

Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av tillståndet för den svenska journalistiken. Genom några årligen återkommande studier och några särskilda för respektive år försöker vi svara på hur bra journalistiken lever upp till sin grundläggande samhällsuppgift. I årsboken är fokus på lokaljournalistik och kommunbevakning. Vår bedömning är att detta är den av branschens ekonomiska svårigheter mest utsatta delen av journalistikens kärnuppgift i samhället.

Medverkande:
Alice Bah Kuhnke, Kulturminister i övergångsregeringen
Carl-Johan Bergman, redaktionell chef, Mittmedia ersätter
Björn Löfdahl, programdirektör Sveriges Radio
Carina Tenor, projektforskare Södertörns högskola
Gunnar Nygren, professor Södertörns högskola
Leo Wallentin, datajournalist J++
moderator: Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier

Anmälan stängd