SEMINARIUM Mässans Gata 20, Göteborg. 7 april 2016

Mediestudier på MEG: Förändrad journalistik i digitaliseringens tidevarv och Mest män i nyheterna – hur spräcker vi glastaket

Seminarium ett på MEG: Förändrad journalistik i digitaliseringens tidevarv.
Tid och plats: torsdag den 7 april kl 14.00-14.20 på Grävscenen.

Rapporteringen om brott minskar – tvärtemot vad många tror. Politik är överrepresenterat bland de nyheter som delas mycket – men det är de mest hårdvinklade politiknyheterna det gäller. Detta är några av resultaten från Institutet för mediestudiers innehållsanalys där nyheter från 2007 och 2014 har studerats. Professor Michael Karlsson sammanfattar analysen av 10 000 nyheter ur 21 medier från tre städer.
Medverkande: Michael Karlsson, medieforskare Karlstads universitet
Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier och producent för Medierna i P1.

 

Seminarium två på MEG: Mest män i nyheterna – hur spräcker vi glastaket?
Tid och plats: fredag den 8 april kl 11 – 11.45 i Rättviseförmedlingens monter.

Rättviseförmedlingen, Institutet för mediestudier och Allt är möjligt har granskat det svenska nyhetsflödet. Tre olika studier, tre liknande resultat. Hur ska vi göra för att få ett nyhetsutbud där fler röster hörs? Diskussion om strategier och lösningar med rapportförfattarna. Aftonbladets Sofia Olsson-Olsén ger sina synpunkter.

Här kan du lyssna på hela seminariet:

Medverkande: Lars Truedson, Institutet för mediestudier
Sofia Olsson-Olsén, chefredaktör Aftonbladet
Maria Edström, Göteborgs universitet
Seher Yilmaz, Rättviseförmedlingen
Josefine Jacobsson, Allt är möjligt

Anmälan

"Mediestudier på MEG: Förändrad journalistik i digitaliseringens tidevarv och Mest män i nyheterna – hur spräcker vi glastaket"
7 april 2016,

MEG, Svenska mässan

Sista anmälningsdatum