Södermanlands län 2016

Södermanlands län
Bild: Fred J.
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fred_J

Sammanfattat av Carina Tenor maj 2016, uppdaterat november 2016

I Södermanlands län utgår SVT och SR från Eskilstuna, men P4 har även en redaktion i Nyköping. Redaktionerna beskrivs också som rörliga och ”på vift runt om i Sörmland” där avstånden inte är så stora. En av kommunens kommunikationsansvariga konstaterar också att public service har konkurrenskraftiga nyhetssajter i länet, kanske särskilt eftersom lokaltidningarna har mycket av sitt digitala material bakom betalvägg. (Svaren från kommunerna i Södermanlands län är inhämtade februari 2016)

Lokalpressen domineras av EK-koncernen (Sörmlands Media AB) med titlar som täcker tre regioner med utgångspunkt från Eskilstuna, Nyköping respektive Katrineholm. Även här beskrivs det som märkbart att tidningarna samarbetar om material, Eskilstuna-Kuriren, Sörmlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren har bland annat en gemensam feature- och kulturredaktion. En minskning av antalet lokala artiklar i SN beskrivs av kommunerna, som även uttrycker uppfattningen att kvaliteten blivit mer varierande. Det finns också en oro över att fler lokalredaktioner ska läggas ner. I Oxelösund har SN lagt ner sin lokalredaktion, men kommunen ser fortfarande tidningen som den viktigaste mediekanalen. I Gnesta och Trosa uttrycks oro över att SN ska stänga redaktionerna även där, med farhågor om att det skulle försämra bevakningen. Uppfattningen är att en nedlagd lokalredaktion skulle leda till både minskad rapportering och minskad lokal förankring, så att nyheter baseras på kommunens postlista, lokala Facebookgrupper eller nationell media, i stället för egen grundbevakning på plats.

I Katrineholm värdesätts att det finns en lokal titel, medan det i Flen (som täcks av EK) ses som en delförklaring till att nyheter från orten inte prioriteras lika högt när resurserna minskar och en journalist får bevaka större områden.

Det finns alltså kritik mot inlåst material på webben, och EK-koncernens digitala satsningar upplevs också som lite prövande med olika kortlivade format (till exempel Studio Alarm i Nyköping). KK hade ett tag dagliga tv-sändningar, men det lades ner i slutet på 2015. I Eskilstuna lades Tidningen Folket ner i juni 2015. Folket hade då ägts av EK sedan 2003, och sedan 2012 bara kommit ut på lördagar.

I Strängnäs finns fristående veckotidningen Mariefreds tidning, ursprungligen en gratistidning som numera är prenumererad och får presstöd. Sveagruppen ger också ut veckotidningen Sörmlandsbygden.

Kommunerna som ligger på gränsen mot Södertälje kan också delvis bevakas av Mittmedias Länstidningen i Södertälje plus Södertäljeposten (gratis). Länstidningen har prenumeranter i både Gnesta och Trosa.

EK-koncernen ger också ut tre-fyra gratistidningar som är en sorts hybrid mellan gratistidning och totalutdelning. De delas ut ibladade till prenumeranter plus till alla hushåll och heter alla tidningens titel + Extra. http://mediehusetek.se/index.php/extra-ek

Fristående gratistidningen ÖSP verkar också vara på frammarsch i Gnesta och Trosa.

I Södermanlands län finns bara några få exempel på renodlade webbaktörer. Lokalsporten.se (Nyköping) tas med som ett exempel på hur det lokala kombinerat med en ämnesnisch kan leda till en livaktig, hyperlokal sajt med det redaktionella i fokus. Gnestaposten och Storstad Nyköping är exempel på webbaktörer som lagt ner som nämnts i kartläggningen.

Lokala grupper på Facebook aktualiseras i svaren, dessa upplevs även som agendasättande. I sin egen kommunikation talar kommunerna mycket om mixen av kanaler. Men att nå ut är inte problemet för dem – problemet blir om journalistiken tappar musklerna att granska och göra plats för samhällsdebatt. Det finns också en mediekritisk diskussion mot förenklade nyheter med motpoler och nyheter som ökar på den upplevda otryggheten i samhället (till exempel i samband med flyktingkrisen).

 

Public service i Södermanlands län

 • SVT Nyheter Sörmland finns i Eskilstuna.
 • P4 Sörmland har redaktioner i Eskilstuna och Nyköping.

 

Betalda tryckta tidningar i Södermanlands län

Sörmlands Media AB (EK-koncernen) har tre titlar i Sörmland:

 • Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning ekuriren.se, (Eskilstuna) 6-dagarstidning i två editioner grundad 1890, och största morgontidningen i Sörmland. Huvudkontor i Eskilstuna och lokalredaktioner i Strängnäs och Flen.
 • Katrineholms-Kuriren kkuriren.se, (Katrineholm) 6-dagarstidning grundad 1917, med lokalredaktion i Vingåker.
 • Södermanlands Nyheter www.sn.se (Nyköping) 6-dagarstidning grundad 1893, har lokalredaktioner i Gnesta och Trosa.

 

Övriga prenumererade:

 • Mariefreds tidning med Måsen Nykvarn och Måsen Strängnäs 1-dagarstidning grundad 2005, även om rötterna går längre tillbaka i tiden.
 • Sörmlandsbygden (Eskilstuna) http://sormlandsbygden.se/ Sveagruppen, 1-dagars grundad 1927, med landsbygdsfokus.

 

Gratistidningar i Södermanlands län

Sörmlands Media AB (EK-koncernen) ger ut tre-fyra gratistidningar som är en sorts hybrid mellan gratistidning och totalutdelning

 • EK – Extra: ges ut i Eskilstuna varannan vecka, en gång i månaden även i Strängnäs som ST- extra.
 • KK Extra, delas ut 11 gånger per år till hushåll i Katrineholm, Vingåker och Flens kommuner i slutet av varje månad.
 • SN Extra, delas ut varannan vecka till alla hushåll i Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommun http://www.mediehusetsn.se/index.php/sn-extra

Övriga gratistitlar:

 • Gilla Stallarholmen (Strängnäs) beskrivs som ett delvis annonsfinansierad månadsmagasin med fokusområde på kommundelen Stallarholmen. Företaget bakom erbjuder också tjänsten att producera film (event, företagspresentationer, filmad mäklarannons).
 • Östra Sörmlandsposten (ÖSP) http://www.osp.nu Gratistidning i Trosa med fast redaktör för Gnesta. Grundad 1997 och kommer varannan vecka. Beskriver sig sin policy så här: ”ÖSP – Den positiva lokaltidningen som hellre lyfter fram det goda exemplet, än sparkar på den som ligger” Företaget bakom har även reklamateljé, gör trycksaker och studentskyltar.
 • Magasinet Nyköping/Oxelösund, media-mix.nu, kommer en gång i månaden. Oxelösundstidningen startade som gratistidning 2001, 2014 gjordes den om till magasinet OXD i logik med systermagasinet NYK i Nyköping. 2015 slogs de ihop till en titel. Ges ut av företag som även sysslar med grafisk formgivning och event.
 • Gratistidningen Succé, grundad 2003, finns i Nyköping och Oxelösund. Beskrivs att den innehåller ganska få nyheter, men lite reportage, och att den delas ut plus står i ställ. Tidningen kommer en gång i månaden.

 

Webbaktörer i Södermanlands län

 • itrosa.se – lokal nättidning som täcker Trosa, grundad 2003. Beskrivs som att den numera drivs från Nyköping.
 • Eskilstunanytt http://eskilstunanytt.se/ Verkar bara uppdatera senaste nytt-listan.
 • Expanderad.se, startad 2015 som skolprojekt i Katrineholm som vuxit ur skolan, drivs av ideell förening och är medlemmar i Ung media Sverige. Uppdatering: Meddelar på hemsidan att de bestämt sig för att lägga ner 20 februari 2017.
 • Lokalsporten.se lokalsporten.se (Nyköping) startad 2012. Livaktig sajt som drivs av flera sportintresserade Nyköpingsbor, har även livesändningar på matcher.

 

Övriga medier i Södermanlands län (ej införda i databasen)

 • Närradioföreningar i Katrineholm och Eskilstuna.
 • Eskilstuna TV http://tveplay.se/ en öppen kanal som finns i Comhems utbud.

Sörmlands-TV på www.sormlandstv.se (EK-koncernen) sedan november 2013, där alla lokala webb-tv-inslag från Södermanlands Nyheter, Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren kan hittas på samma ställe. Läsare och andra kan ladda upp sina egna videoklipp, precis som på Youtube. http://mediehusetek.se/index.php/digital-annonsering/soermlands-tv