Stiftelsen för Mediestudier bildades 2014 för att garantera Institutet för Mediestudiers långsiktiga inriktning och finansiering. Stiftelsen kanaliserar bidrag till Mediestudier från stiftarna och andra långsiktiga bidragsgivare.

Stiftare Stiftelsen för mediestudier
DIK förbundet
Ericsson
Investor AB
LO
Riksidrottsförbundet
Saco
SEB
Svenska Kyrkan
Svenskt Näringsliv
TCO
TeliaSonera
Volvo AB

Styrelse Stiftelsen för Mediestudier
Ordförande:
Therese Savanström, ordförande TCO
Ledamöter:
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
Stefan Stern, konsult och rådgivare
Malin Fagerberg Wikström, pressekreterare, LO
Mårten Wikforss, kommunikationskonsult
Anna Troberg, ordförande DIK
Revisorer:
Fredrik Lundberg, auktoriserad revisor

Bidragsgivare eller premium-medlemmar till stiftelsen och föreningen
Stora Enso
Josefsson Foundation
Riksbankens Jubileumsfond