Stockholms län 2016

Stockholms län
Bild: Fred J.
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fred_J

Sammanfattad av Carina Tenor augusti 2016 och uppdaterat november 2016

I Stockholms län är de flesta lokaltidningar gratistidningar som kommer en gång i veckan. Många av de medier som finns i Stockholms län kan definieras som riksmedier, där det ibland kan vara svårt att dra en gräns mellan vad som är riks- respektive Stockholmsbevakning. I länets 26 kommuner bor cirka en femtedel av Sveriges befolkning och länet domineras av Sveriges huvudstad Stockholm, som med sin storlek skiljer sig från alla andra svenska kommuner. Bara de 14 stadsdelsförvaltningarna har var och en har fler invånare än många andra svenska kommuner – från Södermalms knappt 130 000 invånare till Älvsjös cirka 28 000 (siffror från SCB 2015). Att flera kommuner i länet är så stora gör det extra svårt att bedöma hur heltäckande kartläggningen av Stockholms län blir. Det gäller framför allt fristående webbaktörer och gratistidningar/annonsblad med redaktionellt innehåll.

För pressen har Metro, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter tagits upp i kartläggningen som att de även har lokal bevakning (som dock täcker flera kommuner i Stockholms län). Dessutom finns förstås nyhetsredaktioner som TT, Aktuellt, Rapport, TV4 Nyheterna, Ekot, Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri, Dagens Samhälle etc.

När det handlar om det riktigt lokala betraktar flera Stockholms-kommuner ändå gratistidningarna som dominerande nyhetsmedier. Men de har ju inte möjlighet att bevaka på samma sätt som en lokaltidning som kanske kommer ut sex dagar i veckan och har en stor redaktion” kommenterar en kommunikatör. I kommuner som Södertälje och Norrtälje, med lokala prenumererade flerdagarstidningar, beskrivs gratistidningen som mer perifera nyhetsbevakare. (Svaren från Stockholms län har samlats in under perioden februari till juni 2016).

Stockholms län har flera lokala radiostationer, allt från mer traditionell närradio där olika föreningar sänder, till lokala, mer kommersiellt baserade satsningar som Skärgårdsradion i Värmdö, som upplevs som en relevant nyhetskanal. I Ekerö kommun sänder lokaltidningen Mälaröarnas Nyheter ett radioprogram varje vecka. Närradion kan vara det enda mediet som rent fysiskt utgår från en redaktion inom kommunens gränser (till exempel Haninge).

Public service har också satsat på att bli mer lokala. SVT har öppnat redaktion i Södertälje och Rinkeby. Att Södertälje fått ett eget lokalt nyhetsprogram beskrivs av kommunen som en stor förändring till det bättre. Även Salem och Nykvarn nämner SVT Nyheter Södertälje som ”sin” bevakare. Att P4 Stockholm har särskilda reportrar som bevakar olika orter nämns uppskattande av ett par kommuner.

I länet finns också flera lokala webbaktörer, som ofta verkar bygga på ett närmast ideellt engagemang hos en person, men också några exempel på nätverk av grannar. De totalutdelade gratistidningarna börjar också satsa allt mer digitalt. I Tyresö kommun ger partierna M och S ut varsin lokaltidning sedan flera decennier tillbaka. Den ena uppdateras numera enbart på webben.

Sammanfattningsvis får man ändå säga att lokal media i Stockholm och omgivande kommuner framför allt utgörs av gratistidningarna, i pappersform eller digitalt, i alla fall när det gäller kommunbevakning. Till skillnad från i många andra delar av landet förväntas också ”en kritisk ådra” av gratistidningarnas journalister. När det inte finns en prenumererad, betald lokaltidning så använder inte heller kommunerna beskrivningen ”gratistidning” – bara ”lokaltidning”.

I flera kommuner samt stadsdelar finns dessutom numera två konkurrerande titlar, en från Mitt i (31 titlar) och en från Direktpress (27 titlar är upptagna under Stockholms län i databasen, men editionerna kan räknas på olika sätt). Flera av Direktpress titlar är nystartade, och kommunerna upplever konkurrensen som positiv. Det finns också en tydlig bild av hur Direktpress titlar och Mitt i skiljer sig i redaktionell profil.

Utöver dessa finns ett antal andra fristående gratistidningar (samt i Södertälje en titel som tillhör Mittmedia-koncernen).  Det kan innebära att en kommun har tre lokala gratistidningar, som i Vallentuna. I länet finns också en annan genre av gratistidningar i form av lokala magasin med mindre frekvent utgivning, och större inriktning på feature.

Ett tema i svaren från kommunerna handlar om hur hyperlokalt förankrad en invånare i Stockholm känner sig. Upplever sig den som bor i Solna som en Solnabo eller som en stockholmare? I en intervju framför chefredaktören på Direktpress teorin att det egentligen är de inflyttade stockholmarna som tagit med sig traditionen att ha en relation till en mer lokal tidning (http://www.medievarlden.se/nyheter/2014/10/de-vaxer-i-storstadspressens-skugga).

Liksom i andra län finns också reflektioner runt sambandet mellan hårdvinklade nyheter och mer konkurrens, digitalisering och slimmade redaktioner. Det gäller även riksmedia.

Ett annat tema är fysisk närvaro av journalister: Det kan båda upplevas som relevant (webbaktörer som bor på orten är snabbt på plats och en nyöppnad redaktion gör skillnad) och mindre relevant eller framför allt otydligt: Finns det en lokal redaktion i kommunen eller inte? Jobbar journalisten hemifrån?

Public service i Stockholms län

 

 • SVT Nyheter Stockholm har sedan januari 2016 även en redaktion i Rinkeby (Stockholms kommun).
 • SVT Nyheter Södertälje (Södertälje) startade i april 2015. Dessa redaktioner har samma redaktionschef och ansvarige utgivare som i Stockholm, alltså samma upplägg som SVT Nyheter Helsingborg och Malmö.

 

Betalda tryckta tidningar i Stockholms län

Mittmedia, tidigare Promedia, har tre prenumererade titlar (plus gratistidningen Södertälje-Posten) i Stockholms län:

 • Norrtelje Tidning, http://norrteljetidning.se/ 5 dagar i veckan, grundad 1880.
 • Tidningen Nynäshamns Posten http://nynashamnsposten.se/ Kommer ut 2 dagar/vecka, grundad 1925.
 • Länstidningen Södertälje http://lt.se/ grundad 1861, 6 dagar/vecka. Södertälje kommun tycker att bevakningen är sig lik, medan kommunerna utanför märkt försämringar. Lokalredaktionen i Nykvarn är nedlagd sedan en tid.

 

I Stockholms län finns också ett par prenumererade veckotidningar, en fristående och en som tillhör Mitt i:

 • Tidningen Skärgården http://www.skargarden.se (Stockholm) grundad 1920, 1 dag/vecka, ges ut av Kustförlaget i cirka 5100 exemplar. Beskriver sig som Stockholms skärgårds enda lokala nyhetstidning, med syfte att ge befolkningen där en demokratisk arena.”Tidningen skall bland annat spegla livsvillkoren för de fastboende i skärgården och öka insikten och förståelsen för dessa hos andra grupper i samhället.”
 • Lidingö Tidning lt.nu (Lidingö) startad 1910, 1 dag/vecka. Tidningen presenteras som ”Stockholms sista prenumererade lokaltidning” med drygt 5 000 trogna prenumeranter. Den ägs av Mitt i Stockholm AB, som ger ut sin gratistidning Mitt i Lidingö på tisdagar, medan den prenumererade utgåvan kommer på fredagar. Enligt kommunen har båda titlarna numera gemensam redaktion. (Lidingö kommun)

 

Gratistidningar i Stockholms län

Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB ägs av Segulah sedan 1 augusti 2014. Mitt i har 31 titlar, som alla numera ges ut på tisdagar. Alla reportrar utgår från en gemensam redaktion på Liljeholmen.

Startåren för de olika Mitt i-titlarna saknas hos TS. Företaget startade som Hubo press 1982, och hade efter samgåendet med Närmedia 22 titlar 1998 och 26 titlar 2001, detta enligt artiklar i Dagens Media (http://www.dagensmedia.se/nyheter/lokaltidningar-i-stockholm-blir-annu-mer-lokala-6233829; http://www.dagensmedia.se/nyheter/maktkamp-driver-bort-grundarna-av-tidningen-sodermalm-6230510). Startåren ovan är kompletterade med uppgifter från KB:s arkiv (http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/Mikrofilmade-tidningar/?index=42863#). Det är ändå osäkra uppgifter, eftersom titlar har bytt namn – till exempel finns Söder om söder inte kvar, ska det räknas som att det är en upplaga som bytt namn? Innerstadstidningarna har sitt ursprung i Tidningen Södermalm och Tidningen Östermalm som grundades på 1990-talet.

Den andra stora koncernen i Stockholmsregionen är Direktpress som också ger ut nästan 30 titlar, beroende på hur man räknar editionerna. På webben finns sedan slutet av 2014 http://www.stockholmdirekt.se i samarbete med Direktpress redaktioner. Till skillnad från Mitt i-titlarna, vars redaktörer delar lokal på Liljeholmen, så är Direktpress redaktioner mer utspridda i Stockholm (plus att koncernen har titlar i Uppsala, Enköping, Håbo, Västerås och Göteborg).

Äldst är Östermalmsnytt som startade 1968. Sedan startade Vi i Vasastan och Vårt Kungsholmen, som övertogs av Direktpress 1999. 2001 startade Södermalmsnytt.

Södra sidan startade i Skärholmen 2006, och ingår i Direktpress sedan 2011. Numera finns fyra editioner med en samlad upplaga på över 105 000 ex. Titlarna är Södra Sidan Skärholmen/Norsborg (2006), Södra Sidan Huddinge (2015), Södra Sidan Salem/Rönninge, Södra Sidan Tumba/Tullinge, redaktion@sodrasidan.se

Norra Sidan startade 2011, sedan augusti 2015 ersattes den av en lokaltidning i tre editioner i samma utgivningsområde Vi i Kista, Vi i Rinkeby och Vi i Tensta. Tidningarna delas ut i stadsdelarna Kista, Husby, Akalla, Rinkeby, Tensta och Hjulsta inom Stockholms kommun.

Under 2011 hade Direktpress startat fyra nya titlar: Vi i Sollentuna, Vi i Väsby, Tidningen Årsta/Enskede (fick utökat utgivningsområde 2015) och Tidningen Liljeholmen/Älvsjö. 2014 började Mälarö Tidning (Ekerö) att ges ut.

I januari-februari 2015 startar DirektPress tolv nya titlar i Stockholmsområdet (alltså utöver de tre Södra Sidan-titlarna i norr som kom i augusti samma år):

 • Tidningen Farsta/Sköndal (2015)
 • Tidningen Hammarby/Skarpnäck (2015)
 • Vi i Solna (2015)
 • Vi i Sundbyberg (2015)
 • Järfälla Tidning (2015)
 • Bromma Tidning (2015)
 • Hässelby Tidning (2015)
 • Vällingby Tidning (2015)
 • Spånga Tidning (2015)
 • Täby Nyheter (2015) (redaktion för Täby och Vallentuna)
 • Danderyds Nyheter (2015)
 • Vallentuna Nyheter (2015)

 

Nyast är BålstaBladet (Håbo, Upplands län) och Upplands-BroBladet (januari 2016) som ersatt Direktpress tidigare annonsblad Bålsta Upplands-Bro Bladet startad 1972 (som alltså inte innehöll redaktionellt material alls). Direktpress räknar 1972 som startår för Bålstabladet i TS, även om den alltså helt bytte inriktning 2016. Uppgifterna om startår ovan kommer från Direktpress egna sajter samt ts.se.

 

Övriga gratistidningar:

 • Åkersberga Kanalen http://www.akersbergakanalen.se, (Österåker), kommer 1 gång i veckan, startad 1997 och delas ut med post i Österåkers och Vaxholms kommuner (cirka 23 500 hushåll) Ges ut av Fix Media som även sysslar med reklamproduktion och evenemang. Enligt hemsidan så väcktes idén av företagen i Åkersberga centrum som saknat en lokaltidning.
 • Nacka Värmdö-Posten, nvp.se är grundad 1989, delas ut 1 gång/vecka i Nacka och Värmdö, och tillhör inte heller någon koncern.
 • Waxholmslotsen http://www.waxholmslotsen.se/ startad 2005, ges ut 8-9 gånger per år. Delas ut till alla hushåll, inklusive öarna, i Vaxholms kommun.
 • Roslagen Runt (Norrtälje), http://www.tidningenroslagenrunt.se/om-tidningen.html startad 1993, 10 nummer per år.
 • Roslagsliv http://www.roslagslivab.se/ (Norrtälje) ges ut 12 gånger om året.
 • Saltsjöbladet (Nacka) Lokaltidning för Saltsjöbaden, Fisksätra och Saltsjö-Duvnäs en gång i månaden, upplaga 10 000 exemplar. Tidningen ägs av Saltsjöbadens Idrottsförening.
 • Mälaröarnas Nyheter (Ekerö) http://www.malaroarnasnyheter.se/MN.html, utkommer med 20 nummer per år. Startades 1949 av Svenska Dagbladet men ägs sedan 1995 av Mälarö media AB och är partipolitiskt obunden. Har sedan 2014 ett radioprogram med ”nyheter, väder, trafik, tävlingsvinster och gäster” som sänds via närradion Radio Viking på torsdagskvällar. Programmet leds av tidningens journalister med bakgrund på SR.

I Tyresö finns två tidningar som ges ut av partier lokalt:

 • Vi i Tyresö http://viityreso.se/ kom ut första gången i pappersformat 1960 men ges sedan 2010 endast ut i webbformat. Ges ut av Moderaterna.
 • Tyresö Nyheter http://www.tyresonyheter.nu/ har getts ut sedan 1972. Kommer en gång i månaden. Ges ut av Socialdemokraterna.

I Södertälje finns Mittmedia:

 • Södertäljeposten 1 dag/vecka http://www.sodertaljeposten.se/, startad 1993. Uppdatering: Gick från utgivning varje vecka till månadsutgivning i oktober 2016. Delas ut till alla hushåll i Södertälje, Nykvarn och Gnesta kommun.

 

I Vallentuna finns vid sidan av Direktpress och Mitt i en fristående aktör:

 • Vallentuna Nya Tidning (redaktion i Vallentuna) 1 dag/vecka, grundad 2010. ”Vallentuna Nya är något så unikt som en gammaldags lokaltidning, den är med andra ord inte del i en stor koncern, allt redaktionellt material är egenproducerat och berör enbart Vallentuna och publiceras endast i den egna tidningen.”
 • Metro Stockholm räknas i TS som en egen titel, bredvid Metro Göteborg och Metro Skåne (Malmö). (Enligt kommunerna lade Metro ner sina redaktioner i Göteborg och Malmö 2013/2014.)
 • Sigtunabygden/Knivstabygden (UNT) beskrivs under 03 Upplands län.

Webbaktörer i Stockholms län

 • Bättre stadsdel www.battrestadsdel.se beskriver sig som en ”lokal nyhetssajt, stadsdelsforum och anslagstavla, framförallt för Hägersten-Liljeholmen men även för Skärholmen, Älvsjö och Huddinge.” Startade september 2014 och har även fyra lokala Facebooksidor.
 • Täby Allehanda, http://www.tabyallehanda.se/ startade 1981 som gratistidning, var prenumererad 1988–mars 2013, då den övergick att vara en webbtidning (gratis) Ger också ut en regional webbtidning: Stockholms Varjehanda för huvudstadsregionen.
 • Nytt & gammalt från Västra Sickla Ön https://vastrasicklaon.wordpress.com startad maj 2007, kan ses om ett gränsfall mellan personlig blogg och nyhetssajt. 500–600 ”grannar” får också en gång i månaden en nyhetssammanfattning via e-mail.
 • Sjöstadsliv.se (Stockholm) http://www.sjostadsliv.se/ Startades 2005 som Hammarbysjostad.info, nylanserades i nuvarande form september 2015. Startade 2016 även Djurgårdsliv.se.
 • Bagisbloggen (Stockholm) http://www.bagisbloggen.se/ grundad 2009 och är “tänkt att skildra Bagarmossen med ett personligt, bloggande perspektiv”. Flera aktiva skribenter varav flera driver andra bloggar eller är journalister.
 • Sundbybergsnytt.se samlar och delar nyheter.
 • Lidingösidan.se http://lidingosidan.se/
 • Märsta.nu http://www.marsta.nu/
 • Mitt Österåker.se http://www.mittosteraker.se/
 • Järfällanytt https://jarfallanytt.wordpress.com/
 • Ubro.se http://www.ubro.se/ (Upplands-Bro)

Närradio/lokal-tv Stockholms län

Närradio är som vanligt en svår kategori att bedöma huruvida de uppfyller kriteriet att vara lokalmedier med redaktionellt innehåll.

 • Skärgårdsradion http://skargardsradion.se/wordpress/ (Värmdö) sänder enligt hemsidan även nyheter, och startade juni 2007 av Sandhamns Fiskeförening tillsammans med flera personer med långt förflutet inom kommersiell radio. Enligt hemsidan är idén ”att göra bra lokalradio för alla som älskar Stockholms skärgård.”
 • Radio Botkyrka http://www.radiobotkyrka.com/Wednesday.html ideell förening som funnits i full skala – sedan 2011.

Övriga medier i Stockholms län (ej införda i databasen)

 • Järfälla Lokal-TV drivs av ideell förening JLTV, sänderi Järfälla kommun över kabelnätet. ”Vi har inga anställda utan allt arbete sker med ideella krafter.” Aktiv?
 • Radio Haninge, http://www.radiohaninge.se/ Har Veckomagasinet, men fokus på musik för 30 plus.
 • Radio Lidingö http://www.radiolidingo.se/ startade 1987, en närradiostation på Lidingö. Fokus på lättsam musik men även fasta tider där till exempel hembygdsföreningen eller politiska partier sänder.
 • Radio Sigtuna, program som ”Hänt på bygden” med mera
 • Märsta-TV http://xn--mrstatv-5wa.nu/index.php/nyheter/ ”Din lokala webb-tv” Görs av ett reklamfilmsproduktionsbolag, Norse Legend i Märsta.
 • Ljusteröposten http://www.ljusteroposten.se/ Delas ut till de boende på Ljusterö, som är fler under sommaren. Frekvens och ägare går tyvärr inte att utläsa.
 • Newsfactory Publishing ger ut nio lokala titlar som verkar ha startats mellan 2011 och 2016 (Kungsholmen sist ut): Nacka Paper, Värmdö Paper, Lidingö Magasin, Täby Danderyd Magasin, Bromma Paper samt innerstadstitlarna Östermalm Magasin, Vasastan Magasin, Södermalm Paper (2015) och Kungsholmen Paper. Frekvensen är 5–6 nummer per år
 • Värmdöjournalen ges ut 4 gånger per år.
 • E-Nytt (Ekerö) görs av studenterna på Kaggeholms folkhögskolas journalistutbildning.
 • Kyrkporten i Sollentuna – ges ut av Svenska Kyrkan.
 • Din lokaltidning (Sollentuna) har getts ut av kooperativet Din röst med Hyresgästföreningen som samarbetspartner sedan 1998, men lades ner 2015. http://www.hgfsollentuna.se/nyheter/327-din-lokaltidning-lagger-ner
 • Värmdö Magasin http://alltomvarmdo.se/tag/varmdo-magasin
 • Hågelbybloggen, http://hagelby.blogg.se/ (Botkyrka) bevakar och driver opinion mot utvecklingsplaner för Hågelby.
 • Vallentuna Fria uppdateras inte. http://vallentunafria.se/
 • http://www.solnatoday.se/ Ej uppdaterad sedan oktober 2015
 • Nacka närradio http://radionacka.se/ startat 1986,
 • Radio Österåker http://radio.osteraker.se/ musikprogram, olika partier samt Kvinnojouren har sändningar. osteraker@gmail.com Tveksamt om nyhetsförmedlande.
 • Järfälla radio http://tunein.com/radio/J%C3%A4rf%C3%A4lla-Radio-942-s106456/  sänds av föreningar, hemsidan saknas.
 • Radio Viking (Ekerö) http://www.radioviking.se/ mest melodi- och föreningsradio, nyhetsprogram sänds av Mälaröarnas Nyheter.
 • I Södertälje: En syriansk och en assyrisk tv-kanal (ej lokala nyheter).