Uppsala län 2016

Uppsala län
Bild: Fred J.
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fred_J

Sammanfattat av Carina Tenor maj 2016, uppdaterat november 2016

UNT är den dominerande dagstidningen i Uppsala med omnejd, och ingår i NTM-koncernen (ägs dock till 50 procent av lokala stiftelser). UNT har i likhet med andra lokala morgontidningar satsat på att bli ett mediehus, med en lokal tv-kanal (sedan 2016 enbart på webben), nischade bilagor (bostad, näringsliv) och fyra gratistidningar som täcker olika delar av länet. För UNT ingår även Sigtuna (Stockholms län) som bevakningsområde. Den gratistidning som täcker Sigtuna och Knivsta har också en nyhetswebb Sigtunabygden.se.

I länet finns flera gratistidningar/annonsblad. Gratistidningen i Uppsala, Uppsalatidningen, tillhör Direktpress, som även har två titlar i Enköping och Håbo.

I Uppsala finns också Sveriges Radios P4-redaktion, och sedan april 2015 även en SVT-redaktion. Detta sedan ABC Nyheter delades upp i tre regionala program: Uppsala, Stockholm och Södertälje. Uppsala kommun tar också upp att TV4 lagt ner sina lokala nyheter, vilket ses som en förlust.

I Uppsala län saknar de små kommunerna Älvkarleby, Håbo och Knivsta i Uppsala län bemannade lokalredaktioner. Enligt kartläggningen verkar inte heller Upplands län ha fristående webbaktörer i någon större omfattning. I Uppsala finns ideellt baserade webbtidningen Uppsala Nyheter Uppsalanyheter.se sedan 2012. I Östhammar fanns tidigare webbtidningen Östhammarsnyheter http://www.osthammarsnyheter.se som drevs 2004-2015 av ett kooperativ (kopplat till Fria Tidningar).

Våren 2016 har flera förändringar skett inom tryckt, betald media i Upplands län: ETC startade sin prenumererade 1-dagarstidning ETC Uppsala och Enköpings-Posten gick ner i frekvens, från sex till fem dagar, en utveckling som förutspås för många svenska dagstidningar. Tidningen, som varit NWT:s titel utanför Värmland, har nyligen sålts till NTM-koncernen, och ägarbytet skrer vid årsskiftet 2016/2017. http://eposten.se/enkoping/2016/09/29/ntm-koper-enkopings-posten-av-nwt1

Heby kommun är vänd mot Sala, och norra delen av Upplands län mot Gävle. I de två kommunerna Älvkarleby och Tierp har Arbetarbladet (Mittmedia) i Gävle haft lokalredaktioner under många decennier, men båda är numera nedlagda, den i Tierp så sent som 2016. Arbetarbladet har ändå en fortsatt ambition att bevaka området från Gävle. På senare tid tycker dock informatören i Älvkarleby sig märka att regionala länsmedier, både UNT och public service, blivit mer intresserade av att bevaka även norra länsdelen från Uppsala-hållet.

Vid ungefär samma tidpunkt som Arbetarbladet lade ner sin lokalredaktion i Älvkarleby köpte UNT upp Lokaltidningen Norra Uppland (redaktion i Tierp), som ändrade inriktning och började ha redaktionellt innehåll. I Knivsta är lokaltidningen i hög grad liktydigt med gratistidningen.

Enköping har alltså sin egen tidning, men även VLT och UNT är ibland intresserade av vad som händer i Enköping, och Håbo upplever att de bevakas även om redaktionerna sitter på annat håll. I Heby finns endast en lokalredaktion för UNT, och kommunen konstaterar att det naturligtvis skulle vara bättre med fler lokala journalister på plats, men att övriga medier väljer att bevaka Heby från hemmaredaktionen. Det gäller både regional public service och VLT/Sala Allehanda. (Svaren från kommunerna hämtades in i februari, maj och juni 2016).

Även annonsbladet Sala-Bladet (Västmanlands län) delas ut i Heby. Sedan 1970-talet finns också länstidningen Upplands Nyheter med landsbygdsfokus (Sveagruppen). Annars är Uppsala med omnejd inriktat mot Stockholm, enligt TS med en relativt hög andel prenumeranter av DN och SvD. Det här medför också att exempelvis Knivsta kommun föredrar att annonsera i gratistidningen för att veta att de når ut till kommuninvånarna.

En av få kommuner i kartläggningen (sett över hela Sverige) som tycker att de får genomslag i riksmedier – och ibland även internationellt – är universitetsstaden Uppsala. Knivsta märkte också av effekter efter att ha uppmärksammats av SVT:s Uppdrag Granskning 2015. Även kärnkraftskommunen Östhammar märker ett stort intresse, inte bara från UNT och de två gratistidningarna.

Andra teman som tas upp av kommunerna är kritik mot utvecklingen av det redaktionella innehållet.

 

Public service i Uppsala län

 • P4 Uppland har redaktion i Uppsala.
 • SVT Nyheter Uppland öppnade redaktion i Uppsala april 2015.

Betalda tryckta tidningar i Uppsala län

 • Upsala Nya Tidning unt.se (Uppsala), 7-dagarstidning grundad 1890, har lokalredaktion i Heby, Tierp och Östhammar. Upsala Nya Tidning är en koncern som ägs till 50 procent av de Johanssonska stiftelserna (genom ett helägt förvaltningsbolag) samt till 50 procent av NTM.
 • Enköpingsposten eposten.se (Enköping) 5-dagarstidning grundad 1880, ägs av NWT-koncernen. På sajten finns även en flik för Håbo, men tidningen har inte en bemannad redaktion där. Införde tidningsfri tisdag maj 2016. http://eposten.se/enkoping/2016/01/28/ingen-ep-pa-tisdagar Övergår till NTM-koncernen årsskiftet 2016/2017.
 • Upplands Nyheter (Uppsala) upplandsnyheter.se, grundad 1977, 1-dagars, landsbygdsfokus, ett urval av artiklarna publiceras på webben.
 • ETC Uppsala uppsala.etc.se började sin utgivning som prenumererad 1-dagarstidning mars 2016.

Gratistidningar i Uppsala län

 • Gratistidningen Uppsalatidningen, grundad 2004, kommer en gång i veckan och tillhör Direktpress. Den delas ut i Uppsala kommun, och står i ställ på flera andra platser i Uppland.

 

UNT ger ut fyra gratistidningar:

 • Sigtunabygden (Sigtuna) grundad 1883 med den yngre editionen Knivstabygden (efter att Knivsta blev egen kommun 2003) räknas som samma titel i TS. Sigtunabygden/Knivstabygden kommer en gång i veckan, utom på sommaren då den kommer varannan vecka, men webben uppdateras oftare. I Knivsta finns ingen redaktion, och varifrån bevakningen sköts (från Märsta i Sigtuna kommun eller Uppsala) verkar ha växlat.
 • Lokaltidningen Norra Uppland har Tierp som utgivningsort, 1-dagars, grundad 1960 och delas ut i Tierp, Älvkarleby och på andra sidan länsgränsen i Hedesunda, Gysinge och Furuvik. Enligt uppgift är den nyligen uppköpt av UNT och började först då publicera redaktionellt innehåll.
 • Lokaltidningen Östra Uppland (Östhammar) grundad 2011, 1-dagarstidning. Delas ut i Östhammars kommun, där antalet hushåll utökas på sommaren när sommarstugorna befolkas i Roslagen.
 • Lokaltidningen Västra Uppland (Heby), grundad 2010, delas ut varannan vecka i Heby kommun och Järlåsa (Uppsala kommun). Den här tidningen tar i motsats till Östra Uppland uppehåll i utgivningen på sommaren.

Direktpress ger ut:

 • Ena-Håbo Tidningen, grundad 2005, i Enköping och Håbo.
 • Bålstabladet med utgivningsort Håbo (men redaktion i Enköping enligt kommunen).

Bålstabladet startades tillsammans med Upplands Bro-bladet (Upplands Bro, Stockholms län) i januari 2016 och de ersatte annonsbladet Bålsta Upplands-Bro Bladet. Det gör att i TS står Bålstabladet som grundad 1971, och Upplands Bro-bladet 2016. (http://www.direktpress.se/pressrelease/116/direktpress-startar-nya-tidningar-i-balsta-och-upplands-bro)

 

 • Magasin Bålsta http://www.magasinbalsta.se/ med vd, säljare och tips till redaktionen-mottagare i samma person. Utgivningsfrekvens och startår framgår inte.

 

 

Webbaktörer i Uppsala län

 • Uppsalanyheter http://www.uppsalanyheter.se grundades oktober 2012
 • Håboportalenhaboportalen.se beskrivs som en omodererad webb-anslagstavla, men förutom insändare med åsikter verkar personer också bidra med artiklar. Startade 2003 (första året som bostadssajt) och kallar sig ”gräsrotsjournalistik när den är som bäst”

 

Närradio/lokal-tv

 • Uppsala-TV Uppdatering: Ej aktiv.
 • Heby-TV http://www.hebytv.se/ är en liten lokal kabel-tv-kanal, nystartad 2004. Uppdatering: verkar inte aktiv.

 

Övriga medier i Uppsala län (ej införda i databasen)

 • Tidningen Relation (Uppsala) startad 1999, fristående affärsmagasin, 4 utgåvor/år.
 • Hållnäs.se http://www.hallnas.se (Tierp) Hållnäs Sockenråd driver hemsidan, är mer av en portal till vad som finns i bygden.
 • Facebook-sidan
 • Tore TV toretv.se (Håbo) framför allt rörligt på uppdrag.