Värmlands län 2016

Värmlands län
Bild: Fred J. http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fred_J

Sammanfattat av Carina Tenor mars 2015 och uppdaterat november 2016

De två konkurrerande dagstidningsföretagen, SVT och P4 i Värmlands län har alla sina huvudredaktioner i Karlstad. Flera av länets kommuner är befolkningsmässigt mycket små, och flera saknar helt redaktionell närvaro från traditionella medier: Kil, Eda, Storfors, Hammarö, Munkfors, Forshaga och Grums. Under åren har lokalredaktioner har lagts ner: VF hade lokalredaktion i Torsby till 2015, och till 2013 hade NWT också en lokalredaktion i Malung, Dalarnas län.

I Värmlands län finns också en rik flora av fristående, lokala gratistidningar och annonsblad (se mer nedan). Däremot saknas i princip exempel på fristående lokala webbaktörer i vår kartläggning.  Edaportalen är dock ett exempel på en medieaktör som befinner sig i ett gränsland av att vara lokal informationssajt och nyhetssajt. Det är en portal startad 2003 för att marknadsföra bygdens sevärdheter och handel, samtidigt som den innehåller en del nyheter och ett klotterplank för lokala åsikter. Har funnits länge, och verkar väletablerad. Den ägs och drivs av företaget Edata som låter föreningslivet annonsera gratis på portalen. Årjängsportalen är en liknande webbaktör, men aggregerar lokala nyheter från andra sajter.

Svaren från de kommunala tjänstemännen i Värmlands län tyder på upplevelsen att bevakningen från traditionella medier inte ändrats särskilt mycket i närtid, och att frånvaron av en traditionell lokalredaktion inte alltid ses som särskilt bekymmersam. Skälen kan vara att redaktionerna ligger nära i grannkommunen, eller att kommunen har avdelade reportrar som står för regelbunden bevakning med god lokalkännedom. Upplevelsen styrs förstås av förväntningar och synsätt: Att det rapporteras från Hagfors en eller flera gånger i veckan beskrivs till exempel som ”ganska ofta”. Men geografin kan också lyftas fram som orsak till att inte bli mer bevakad, som i en kommun som ligger en bit från SVT och P4:s huvudredaktioner i Karlstad. En observation är också att mycket av bevakningen flyttat från fysisk närvaro till att medier bevakar via sociala medier, och att reportrar blivit multijournalister. En annan reflektion som görs är att det kan vara lätt att nå ut i värmländska medier, men inte utanför länet. (Svaren är insamlade november 2015 till mars 2016).

I Värmland finns flera etablerade, annonsfinansierade tryckta medier utanför huvudorten och utanför NWT och VF. Områdena som täcks av gratistidningarna kan innehålla många småorter på olika sidor av kommungränser – och ibland även riksgränsen till Norge.  Jämfört med till exempel hur gratistidningarna utvecklats i Stockholm och flera andra större städer, så tillhör dessa en annan tradition. Det är små enskilda lokala medieföretag som gärna skriver positivt om bygden, men som med sina lokala annonser och sitt lokala innehåll har en funktion i att hålla ihop samhället. ”Folkkär, lättläst och lusläst” till exempel är devisen för FH:s Veckonytt (http://www.veckonytt.se/). Ofta kan det också vara svårt att dra en gräns mellan gratistidning/blandtidning och rent annonsblad.

 

Public service Värmlands län

SVT Nyheter Värmland finns i Karlstad, liksom P4 Värmland. SR har också en liten studio i Torsby, längst i norr, som enligt kommunen numera används sällan.

 

Betalda tryckta tidningar Värmlands län

 • Nya Wermlands-tidningense 6-dagarstidning med huvudsäte i Karlstad som har lokalredaktioner i Torsby, Årjäng, Hagfors och Sunne.
 • Värmlands Folkbladse 6-dagarstidning som har huvudsäte i Karlstad, med lokalredaktioner i Hagfors, Arvika, Kristinehamn.

 

NWT har tidigare haft särskilda lokalredaktioner. I och med att NWT har lokala få-dagarstitlar så finns en bemanning kvar i fler kommuner än de har lokalredaktioner:

 • Fryksdalsbygden, 2 dagar/vecka i Sunne
 • Nya Kristinehamnsposten (Kristinehamn) 3 dagar/vecka
 • Filipstads Tidning (Filipstad) 2 dagar/vecka (frekvensnedgång maj 2016)
 • Arvika Nyheter (Arvika) 3 dagar/vecka
 • Säffletidningen (Säffle) 3 dagar/vecka

 

NWT-koncernens titlar delar webben nwt.se, som har visst material bakom betalvägg.

 

I VF-koncernen ingår sedan 2001 även:

 • Karlstads-Tidningenhttp://kt.se/ (Karlstad), en liberal tidning grundad 1879, prenumererad, som sedan 1957 bara kommer ut en dag i veckan. Täcker Karlstad och Hammarö.

 

Dessutom ger Östergötlands-baserade Kurirengruppen i Sverige AB ut:

 • Länstidningen Värmlandsbygdenhttp://varmlandsbygden.se/, prenumererad veckotidning som togs över från Värmlandsbygdens tidningsförening i april 2010.

 

Gratistidningar Värmlands län

 

I samband med starten av Karlstadsliv lade NWT ned regionala gratistidningen Xtra Karlstad (startår 2007) som delades ut cirka en gång i månaden i Karlstad och fem andra Värmlandskommuner. 2013 hade NWT startat fler lokala Xtra-titlar (http://www.dagspress.se/3-frontpage/frontpage/710-nwt-fortsaetter-satsa-pa-gratistidningar).

 

 • NB – Nya Bygdebladet http://www.nyabygdebladet.com/om (Karlstad) ges ut av Åtta armar handelsbolag. De som driver tidningen har företag vid sidan av och lägger eventuellt överskott på att sponsra föreningar.
 • Skattkärr Väse tidning http://www.skvt.se/ ”för oss mellan Karlstad och Kristinehamn” ges ut av Vänerpress AB i Karlstad en gång per månad. OBS! Ägarna meddelar att de lägger ner tidningen oktober 2016 på grund av tidsbrist.
 • Gv-nytt http://www.gv-nytt.se/index.html (Grums) startad 1974, annonsfinansierad gratistidning som drivs av produktionsbyrån GV-nytt AB som även gör andra reklamuppdrag. Delas ut varje vecka i Säffle, Grums samt delar av Karlstad kommun.
 • Hammarö-Nytt ges ut i 8000 ex en gång i månaden av Koi produktionsbyrå på Hammarö.
 • Karlstad-Hammarö Aktuellt (Karlstad) ges ut månadsvis av reklambyrån Svensk mediakonsult AB i Karlstad, Hammarö, Forshaga och Kil.
 • Nordmarksbygden (Årjäng) grundad 1964, ges ut 12 gånger per år i Årjängs kommun, Järnskog, Skillingmark (Eda kommun), Långserud (Säffle kommun) och Gustafsfors (Bengtsfors kommun) samt Marker och Römskog i Norge.
 • Veckobladet (Munkfors – Hagfors – Ekshärads Veckoblad) /veckobladet.se (Hagfors) ” Vi tar in insänt redaktionellt material i mån av plats utan kostnad”, kommer en gång i veckan.
 • Kristinehamns-Aktuellt (Kristinehamn) startad 1978, delas ut varje månad till alla hushåll och företag i Kristinehamns, Storfors och Gullspångs kommuner. Har redaktionellt innehåll.
 • Värmlandsbörsen (Hammarö) beskriver sig som en ”opolitisk, fristående och allmäninriktad tidning som når ut till i stort sett alla delar av Värmland” med 60 000 ex varje månad i flera kommuner. Tidningen startades 1994 och ges ut av media-och utbildningsföretaget Media & Education AB.
 • FH:s Veckonytt (veckonytt.se) (Filipstad) ges ut gratis varannan vecka till alla hushåll i Filipstad och Hällefors. Ges ut av lokalt företag i Filipstad som även gör grafisk produktion. Startad 2003. Uppdatering: delas numera ut även i Nora (Örebro län)

 

Webbaktörer Värmlands län

 • Edaportalen edaportalen.com Portal för att marknadsföra bygdens sevärdheter och handel, innehåller en del nyheter och ett klotterplank för lokala åsikter. Ägs och drivs av företaget Edata som låter föreningslivet annonsera gratis på portalen.

 

Närradio/lokal-tv Värmlands län                                          

 • Kristinehamns lokal-tv, har redaktion i Kristinehamn, och sänder enligt uppgift några program i veckan (kabel-tv) och på webben. (https://kltv.solidtango.com/). Startad 1993, och har även medieproduktion (även att filma på bröllop).

 

Övriga medier i Värmlands län (ej införda i databasen)

 • Boda bya bla´ (Kil) Högbodas byalag ger ut en tidning några gånger per år.hogboda.com
 • Frykposten (Kil) som ges ut av Föreningen Frykeruds Framtid 6 ggr per år, Frykerud är en landsbygdsdel i Kils kommun. frykerud.se
 • Annonsaktuellt (Kil) ges ut av företaget Affärstryck och går ut till alla hushåll i kommunen. Består mestadels av annonser från företag men ibland också information från kommunen.
 • Torsbybladet (Torsby) – annonsblad.
 • Molkoms tidning (Karlstad) http://www.molkomstidning.se/om-mt/information Molkoms tidning produceras av journalistlinjen på Molkoms folkhögskola
 • Arena (Årjäng) kommer 3-4 gånger per år plus en sommarbilaga.
 • Sunne-Nyttse (Sunne) grundad 1993, utkommer 47 gånger per år till alla hushåll i Sunne och Munkfors kommuner. Lite redaktionellt material, men inte lokalt.
 • Forshaga/Dejebladet (Forshaga) Annonsblad.
 • Väst-Nytt http://www.varmland.nu/vast-nytt/valkommen.htm (Sunne) annonsblad runt svensk-norska gränsen,kommer ut oregelbundet i 12 kommuner vast-nytt@varmland.nu
 • Årjängsportalen/ nu drivs av Lokalportalen Väst, och är mer av en portal med länkar till andra medier. Har också anslagstavla för de lokala partierna till exempel.
 • TorsbyBladet torsbybladet.se (Torsby) annonsblad utan redaktionell text, ibland uppdateras webbplatsen med någon lokal nyhet på webbplatsen.
 • Radio Fryksdalen (Sunne, täcker även delvis Torsby).
 • Kristinehamns närradio.
 • Radio CG, Radio Charlottenberg (Eda). Nedlagd?