Västra Götalands län 2016

Västra Götalands län
Bild: Fred J.
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fred_J

Sammanfattat av Carina Tenor mars 2016, uppdaterat november 2016

I Västra Götalands län finns både storstaden Göteborg och andra större städer som är sina egna regionala centra. I länet finns fyra lokala P4-kanaler, medan SVT har ett regionalt nyhetsprogram. I Göteborg är flera riksmedier fortfarande representerade, som TT, DN och TV4, även om det skett stora neddragningar.

I Skövde med grannkommuner saknas den nedlagda TV4-redaktionen, kanske särskilt för att Skövde har en redaktion för P4, men inte SVT. (TV4 har dock kvar en lokal reporter i Skövde). En nyhet är att SVT Nyheter Väst öppnade en lokalredaktion i Angered, Göteborgs kommun, i mars 2016.

Inom länets dagspress finns titlar som ingår i koncernerna Stampen, Gota Media, NWT och Hallpressen, plus flera lokala tidningsföretag.

Samtalen med kommunerna i Västra Götalands län gjordes före mars 2016. Flera kommuner uttryckte oro över neddragningar inom GP och andra Stampenägda titlar, och i maj 2016 kom beskedet att Stampen begär rekonstruktion för att undvika konkurs, en process som i november 2016 fortfarande inte är helt avslutad.

Sedan tidigare har GP inte längre egna lokalredaktioner, utan bevakar länet via reportrar anställda på Ortstidningar i Väst AB (ägt till 45 procent av Stampen och 45 procent av Gota Media), ett företag som även ger ut egna lokala titlar.

I Göteborg har Stampen inga gratistidningar, utan den marknaden domineras av Direktpress. Utanför storstaden Göteborg ser situationen annorlunda ut. Där ges både prenumererade och gratistitlar ut av Stampen, Ortstidningar i Väst, Gota Media och familjeföretaget WM Media (Alingsås Tidning). I Sjuhäradsbygden (Borås) dominerar Gota Media starkt, men 2014 valde har koncernen att byta en köpt gratistitel mot ett minoritetsägande i Markbladet AB som nu ger ut fem gratistitlar. (http://www.bt.se/okategoriserade/gota-media-startar-bolag-for-gratistidningar/)

I länet finns flera lokalt ägda, prenumerade titlar med lång tradition, som Lysekilsposten, Uddevalla-Posten och NLT.

Vid årsskiftet 2015/2016 lade Lysekilsposten ner sin systertidning Orust Tjörn-Tidningen. Lokalredaktören i Henån (som var den enda fasta redaktören på Orust) anställdes då av Ortstidningar i Väst som ger ut lokala titlar i området. (http://www.orusttjorntidningen.se/artikel/ortstidningar-vast-tar-over-ots-redaktion/)

Lokal-tv och närradio nämns inte spontant som nyhetsförmedlande av någon av kommunerna i Göteborgsregionen, men deras adresser finns på den mejllista som Göteborgs kommun använder för utskick till media. I andra delar av länet nämns dock närradiokanaler, som Radio Sotenäs och Radio Prime.

Public service i Västra Götalands län

Inom public service har SVT och SR delat upp regionen på olika sätt.

 • SVT Nyheter Väst har redaktioner i Göteborg (även i Angered), Uddevalla och Borås.

SR har fyra olika P4-kanaler med lokala nyheter:

 • P4 Väst i Uddevalla med lokalredaktion i Åmål.
 • P4 Sjuhärad finns i Borås
 • P4 Göteborg i Göteborg
 • P4 Skaraborg i Skövde

Betalda tryckta tidningar i Göteborg

 • Göteborgs-Posten gp.se grundad 1813, kommer ut sju dagar i veckan och är Göteborgs stora morgontidning, och största titeln inom Stampen (huvudägare familjen Hjörne).
 • Kvällstidningen GT gt.se grundad 1902, ges ut sju dagar i veckan som en lokalupplaga av Expressen. (Bonniers)
 • ETC Göteborg http://goteborg.etc.se/ grundad 2010, prenumererad veckotidning.
 • Ny Tid Göteborgsområdet http://www.nytid.se/ grundad 1892, nystartad 2006 prenumererad veckotidning som plus webb som ges ut i samarbete med Aktuellt i Politiken, av Socialdemokraterna. Har systertidningen Stockholmstidningen i Stockholm.

Gratistidningar i Göteborg

Under 2016 har Direktpress bytt ut titlarna på sina tidningar, och alla heter numera Göteborg Direkt följt av geografiskt område, och de delar också den gemensamma sajten http://www.goteborgdirekt.se/

 

 • Göteborg Direkt Angered – Östra Göteborg (tidigare Tidningen Nordost, grundad 2003)
 • Göteborg Direkt Askim – norra Halland (tidigare Tidningen Sydväst grundad 2006.)
 • Göteborg Direkt Centrum – Majorna/Linné (tidigare Tidningen Centrum, grundad 2003)
 • Göteborg Direkt Frölunda/Högsbo (tidigare Tidningen Väster, grundad 1991)
 • Göteborg Direkt Hisingen (tidigare Tidningen Hisingen, grundad 1995)

 

Företaget Lite lokalt AB http://www.litelokalt.se/ ger ut tre titlar som kommer ut en gång i månaden (utom juli) med upplagor på 15 000–20 000 ex var.

 • Lite lokalt Göteborgs Manhattan (hushåll längs Norra Älvstranden, Kvillebäcken, Backaplan och Wieselgrensplatsen).
 • Lite lokalt Backa/Kärra med Tuve och Säve
 • Lite lokalt Kvibergs-Staden (hushåll i Gamlestan, Bellevue, Södra Kortedala, Kviberg och Utby)

 

Övriga:

 • Torslanda Tidning är en, vad det verkar, fristående, gratistidning med webb som delas ut varje vecka i stadsdelen Torslanda med omnejd (Göteborg) och Öckerö kommun.

 

Lokal-tv

·       Öppna Kanalen http://www.oppnakanalengoteborg.se (start 1995) är en ideell förening som driver en public access-kanal med tv-program som producerats av föreningens medlemmar.

Webbaktörer

 • Spanaren http://spanaren.se/ nättidning som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. ”Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.”
 • Hisingen for the win http://www.hisingenftw.se/ har skapats på uppdrag av HSB Göteborg och produceras av kommunikationsbyrån Welcom för att lyfta Hisingen. Ses ändå som en viktig kanal för pressinformation från exempelvis kommunen.

Tryckta tidningar runt Göteborg – gratis och prenumererat

WM Media (William Michelsen Boktryckeri) ger ut en prenumererad och tre gratistitlar.

 • Alingsås Tidning alingsastidning.se 3-dagarstidning prenumererad, säte i Alingsås, har även redaktion i Vårgårda/Herrljunga (placering Vårgårda).
 • Lerums Tidning http://www.lerumstidning.se/ startade som en edition till Alingsås Tidning 1969, veckotidning sedan 1982 och gratis sedan 1986.
 • Härryda-Posten http://www.harrydaposten.se/ grundad 1984 och ingår sedan 2001 i WM Media.
 • Partille Tidning partilletidning.se grundad 2003.

I Alingsås har Gota Media köpt upp en gratiskonkurrent till WM Medias prenumererade tidning:

Ortstidningar i Väst, OTV, ger varje vecka ett nummer av gratistiteln och den prenumererade två-dagarstidningen i Stenungsund, Orust och Tjörn. Den prenumererade titeln har tillkommit betydligt senare:

 • ST-tidningen (Stenungsund) gratis en gång i veckan, startad 1977.
 • Lokaltidningen Stenungsund, Tjörn och Orust (STO) http://www.lokaltidningensto.se/ prenumererad tvådagars-tidning grundad 2010.

OTV ger även ut:

Övriga gratistidningar/blandtidningar:

 • Alekuriren (Ale) http://www.alekuriren.se/ med webbsajt, lokaltidning och mediabyrå i Ale sedan 1996, ges ut en gång i veckan i Ale och delar av grannkommunen Lilla Edet.
 • Lokalbladet lokalbladet.com (Öckerö) gratistidning som ges ut varje månad i Öckerö och Torslanda.
 • Lokalpressen (Partille) lokalpressen.eu gör gratistidning i tre editioner som kommer en gång i månaden: Lokalpressen Härryda, Lokalpressen Lerum och Lokalpressen Partille. Företaget gör även kundtidningar och eventtidningar med redaktionellt innehåll.

Webbaktörer i kommunerna runt Göteborg

·       Floda Nyheter http://www.flodanyheter.se samarbetar med Radio Pe20 (tidigare Hela Lerums Radio/Radio Floda)

Närradio utanför Göteborg

 • Radio 88 (Partille).
 • Radio Pe20 (Lerum) har även sajten Floda Nyheter, men ser radion som viktigaste publiceringskanalen

 

Övriga medier runt Göteborg (ej införda i databasen)

Faktum http://tidskrift.nu/tidskrift/Faktum är Göteborgs gatutidning som säljs av hemlösa. ”Ett månadsmagasin om hemlöshet, sociala frågor och kultur ur ett gatuperspektiv.”

Radio Öckerö http://www.radioockero.se/

Alenyheter (Ale) Sajten http://alenyheter.se verkar inte fungera längre, men Facebookflödet uppdateras

Göteborgs närradio http://www.gnf.nu/

 

Uddevalla-regionen

 

Betald tryckt tidning Uddevalla-regionen

Stampen har titlarna:

 • Bohusläningen http://bohuslaningen.se (Uddevalla) 6 dagar i veckan, grundad 1876. Slog ihop sina lokalredaktioner 2013 i Munkedal – men enligt Munkedals kommun utgår numera alla journalister från Uddevalla.
 • Strömstads Tidning http://stromstadstidning.se  (Strömstad). Prenumererad 3 dagar/vecka, grundad 1866.

 

Västerbygden AB i Uddevalla ger ut två prenumererade titlar varje vecka:

http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.493635-mannen-som-gar-mot-strommen:

 • Uddevalla-Posten (Uddevalla) grundad 1976. Tidningen har ingen nyhetssajt, men det går att köpa digitala lösnummer på hemsidan.
 • Tidningen Västsverige, grundad 1949, regional, nischad på landsbygd.

 

I Lysekil finns fristående Lysekilsposten, ägd av Helge Gustafzon (vd och chefredaktör under 42 år), som även gav ut OT-tidningen med redaktion på Orust till 2015.

 • Lysekils-Posten http://www.lysekilsposten.se/ (Lysekil) kommer 4 gånger per vecka, grundad 1905, med nyhetswebb. Kuriosa: Trycks i svartvitt och har bara färg i e-tidningen.

Gratistidningar Uddevalla-regionen

Stampen ger via Bohusläningen och Strömstads tidning ut tre gratistidningar med annonser och redaktionellt innehåll varje vecka.

 • Uddevalla 7Dagar (Uddevalla), startade 2012, då två andra gratistidningar i Uddevalla lades ned
 • Annonsbladet Björklövet (Tanum) http://stromstadstidning.se/bjorklovet startade 1967 och togs över av Stampen 2011 och delas ut i Strömstads, Tanums och Munkedals kommuner.
 • Havsbandet (Tanum) http://bohuslaningen.se/havsbandet startad 1988 och togs över av Stampen 2011, ges ut i Sotenäs och Lysekil.

Webbaktörer Uddevalla-regionen

 • Ljungskilebloggen http://www.ljungskilebloggen.se/ (Uddevalla) – nyhetsblad

 

Närradio/lokal-tv Uddevalla-regionen

 • Radio Prime, http://www.radioprime.se lokal radiostation (Strömstad)
 • Radio Sotenäs – startade 1989, ideell närradio, men gör regelrätta program.

Övriga medier Uddevalla-regionen (ej införda i databasen)

Säffle/Åmål

 

Betalda trycka tidningar Säffle/Åmål

Dalslänningen (Bengtsfors) https://nwt.se/bengtsfors 2-dagarstidning, grundad 1925, ingår i NWT, lokalredaktion i Dals-Ed – och i Färgelanda (en dag i veckan)

 • Provinstidningen Dalsland (Åmål) http://nwt.se/amal/ 3-dagarstidning, grundad 1911, ingår i NWT-koncernen.

Övrigt medier Säffle/Åmål (ej med i databasen)

Radio 45

Trollhättan/Vänersborg

Betalda trycka tidningar Trollhättan/Vänersborg

 • TTela http://ttela.se (Trollhättan och Vändersborg) 6 dagar/vecka, ingår i Stampen. December 2004 slogs Trollhättans Tidning, TT, (startad 1905) och Elfsborgs Läns Allehanda, ELA (startad 1885) samman till en tidning. Lokalredaktionerna i Lilla Edet och Mellerud har lagts ner.

Gratistidningar Trollhättan/Vänersborg

Stampen har två gratistidningar som kommer en gång i veckan, inspirerade av Mitt i-tidningarna. (http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/03/premiar-for-trollhattan-7-dagar):

 • Trollhättan7dagar (Trollhättan) startad 2011.
 • Vänersborgaren http://ttela.se/vanersborgaren info@vanersborgaren.se Gavs ut i nytappning 2011. Tidigare fanns två gratistidningar i Vänersborg, Vänersborgaren (månad) som funnits sedan 1980-talet och veckoutgivna Vänersborg Nu, startad 2009. Vänersborgaren tog över konkurrenten 2011 i samband med att Stampen köpte majoriteten i Vänersborgaren 2011 från Marknadsidentitet AB (MID AB).

I Mellerud finns en fristående aktör, gratis en gång i veckan:

 • Melleruds Nyheter http://mellerudsnyheter.se/, även nyhetssajt, grundad 1993 gratistidning som numera ägs av Stig Bertilsson, tidigare ägare av Dalslänningen. Kan även täcka södra delen av Bengtsfors kommun, Bäckefors.

Övriga medier Trollhättan/Vänersborg (ej införda i databasen)

 

Borås-regionen/Sjuhäradsbygden 

Betalda trycka tidningar Borås-regionen/Sjuhäradsbygden

 • Borås tidning http://www.bt.se (Borås) 7-dagarstidning, grundad 1826, ingår i Gota Media, har lokalredaktion i Mark och Svenljunga (den senare bevakar även Tranemo) och en ambulerande reporter för Herrljunga/Bollebygd.
 • Ulricehamns Tidning http://www.ut.se ingår också i Gota Media grundad 1869, kommer tre dagar i veckan.

Gratistidningar Borås-regionen/Sjuhäradsbygden

 • Xtra Borås http://www.xtraboras.se/ ges ut av Borås Tidning en gång i veckan i Borås sedan 2011. Ej nyhetswebb, men blogg och e-tidning.

Markbladet AB (ägs till 35 procent av Gota Media) ger ut:

 

 • Ulricehamnsflödet startade som Facebook-flöde, blev tryckt tidning: Komplettering hösten 2016: gavs ut som tryckt tidning i ett år från hösten 2015, men nu nedlagd/vilande.

Webbaktör Borås-regionen/Sjuhäradsbygden

 

Övriga medier Borås-regionen/Sjuhäradsbygden (ej införda i databasen)

 • IloveBorås (Högskolan och Borås stad)

Lidköping/Skara

Betalda tryckta tidningar i Lidköping/Skara

 • Nya Lidköpings-Tidningen http://nlt.se (Lidköping) 3-dagarstidning print plus webb, med lokalredaktioner i Essunga, Grästorp, Götene, Vara och Skara. Grundad 1903 och ägs lokalt av Lidköpingspress AB (familjen Hörling), även minoritetsägare i Stampen.
 • Skaraborgs läns tidning http://www.skaraborgslanstidning.se (Skara) 4-dagars tidning inom Hallpressen, grundad 1813. Har haft lokalredaktion i Vara.
 • Skaraborgsbygden http://skaraborgsbygden.se (Skara) prenumererad 1-dagarstidning plus webb, grundad 1955. ”Sedan tidningen startades drivs den som en ekonomisk förening under namnet Skaraborgsbygdens Tidningsförening u p a. Föreningen har i dagsläget över 600 andelsägare.”

Gratistidningar Lidköping/Skara

 • Lidköpingsextra, delas ut 1 gång i månaden, startad 2006. Har en reporter.
 • Länstidningen Äntligen (Skara) ges ut av LTS Media AB, ges ut i två editioner varannan vecka, en gång i ett större område, andra gången lokalt på de större orterna Lidköping respektive Skövde. Framför allt ”mjuka” nyheter i form av evenemang och liknande
 • Götene Tidning http://www.gotenetidning.com/ (Götene) 1 dag/vecka, webb tillhör Markbladet AB, och har en liten redaktion.

Webbaktörer Lidköping/Skara

Övriga medier Lidköping/Skara (ej införda i databasen)

 • Radio Vara
 • Kinnekulleradio
 • Radio Treby
 • Radio Syn (Essunga) riktar sig till synskadade

Falköping-regionen

Betald tryckt tidning Falköping-regionen

 • Falköpings-Tidning (FT) http://www.falkopingstidning.se/ grundad 1847, ingår i Hallpressen, 4-dagarstidning.
 • Västgötabladet http://www.vastgotabladet.se (Tidaholm) grundad 1905, ingår i Hallpressen, 4-dagarstidning.

Övriga medier Falköping-regionen (ej införda i databasen)

 • Platå (Falköping)
 • Radio Tidaholm

 

Skövderegionen

Betalda tryckta tidningar Skövderegionen

 • Skaraborgs Allehanda http://sla.se (Skövde) grundad 1884, 6-dagarstidning i NWT-koncernen. Lokalredaktion i Karlsborg och Tibro (och titlar i Falköping och Hjo).
 • Hjo tidning http://sla.se/hjo (Hjo), grundad 1847, 2-dagarstidning, ingår i NWT-koncernen.

Gratistidningar Skövde-regionen

Övriga medier Skövde-regionen (ej införda i databasen)

 • Kortanyheter.se, gör om nyheter till lättläst i ett daglig verksamhet-projekt i Skövde, Falköping och i Mariestad.
 • SkövdeXtra
 • Skövde Närradio
 • Skövde LokalTV Öppna kanalen

Mariestads-regionen

Betalda tryckta tidningar Mariestads-regionen

 • Mariestads Tidningen http://mariestadstidningen.se grundad 1817, 5-dagarstidning, ingår i NWT-koncernen, huvudsäte i Mariestad, lokalredaktioner i Gullspång och Töreboda.

Gratistidningar Mariestads-regionen

Vadsbotidningar AB är ett litet lokalt företag som ger ut tre titlar:

 • Törebodakanalen (Töreboda) startad 2010, utkommer 11 gånger per år
 • Tidningen Unica Mariestad, (Mariestad) startad 2013, 11 nummer per år.
 • Uppdatering: Under 2016 startades även Klart Karlsborg, 8 nummer per år kommer förmodligen ut med 11 nummer nästa år.

Webbaktörer Mariestads-regionen

 • Mariestad.nu http://www.mariestad.nu (Mariestad) webbtidning
 • Uppdatering: Webbtidningen Skaraborgsnyheterna (Töreboda) startad 2016, länkas till av Lokaltidningen Skagernsnyheter/Karlsborgsnyheter (Gullspång) som enligt hemsidan är nedlagd efter 7 år.

Övriga medier Mariestads-regionen (ej införda i databasen)

 • Radio Mariestad